email   password    

Wordfast dung h các môi trư?ng dịch thuật truy?n thống

Có ba sự thực:

 • Wordfast tương thích với các môi trư?ng dịch thuật cũ (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, dù l qua định dạng TMX hay trực tiếp).
   

 • Wordfast tương thích với các tệp tin đánh dấu (tagged) dùng cho các công cụ dịch thuật tiêu chuẩn, như Trados (Stagger) hay RWS (Rainbow).
   

 • Wordfast tương thích, với các tệp tin (chia đoạn, song ngữl) dịch với Trados: tệp tin dịch của Wordfast có thể d?n dẹp bằng Trados, v ngược lại.
   

Ví dụ: Trados l môi trư?ng dịch thuật truỳen thống của bạn

 • Sử dụng công cụ v bộ l?c hiện có tại công ty để xử lý văn bản.
      Một trạm công tác chuyên l m việc n y
   

 • Chuyển sang Wordfast để dịch.
      Các nhân viên dịch thuật đ?u dùng Wordfast
   

 • Sau đó xử lý tệp tin trong quá trình dịch.
      Một trạm công tác chuyên l m việc n y

?i?u đó có nghĩa l l m việc tức th?i, th?i gian nắm vững nhanh v giá th nh giảm thiểu, đồng th?i có lợi từ việc xử lý từ chuyên nghiệp của Wordfast v chức năng kiểm tra chất lượng.:

 • ?ịnh dạng bảng biểu dễ sử dụng (ho n to n tương thích với Ms-Word/Excel/Access, Txt v các định dạng thông dụng khác );
   

 • "Chương trình nhận biét" thôgn minh có thể dùng với bảng dữ liệu lớn. (ngư?i dịch được nhắc nh? ở môic đoạn terms which are present in the agency and/or client's glossary, with instant access to their translation, without ever leaving Ms-Word);
   

 • "Curative" terminology control: the translator is warned when he/she fails to use the required terminology, and prompted to correct terminology right during the translation process, to avoid after-translation loss of time, loss of quality, etc;
   

 • After-translation (e.g. in-agency or in-house) quality-check can be run over files in batch mode to spot terminology and/or typographic errors, with full reporting.

One word on protecting your investment. Unlike practically all its competitors, Wordfast is an open system: all data can be maintained with standard tools like Word, Excel, Access etc. Think twice before investing in systems relying on obscure proprietary formats that hijack your data and turn you into a lucrative, captive market.

Do not hesitate to contact us if you have any question on the deployment of Wordfast.


Ms-Office, Word, Excel and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft corp.
Translator's Workbench is a registered trademark of Trados corp..
All other trademarks belong to their owners.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français