email   password    

Integrering av Wordfast i befintliga miljöer

Tre fakta:

 • Wordfast kan samordnas med alla ledande översättningsmiljöer (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, antingen genom TMX-formatet eller direkt genom nationell formatsnivå).
 • Wordfast kan samordnas med preparerade (taggade) filer för översättning med standard verktyg, som t.ex. Trados (Stagger) eller RWS (Rainbow) filtersatser.
 • Wordfast kan samordnas på översatt (segmenterat, tvåspråkigt) dokuments nivå med Trados: en fil översatt med Wordfast kan rensas med Trados och tvärtom.

Ett exempel: Om Trados är din befintliga översättningsmiljö, kan arbetsfaserna se ut så här:

 • Filerna prepareras/märks internt med befintliga verktyg och filter.
      En arbetsstation reserveras för denna uppgift
   

 • Filerna översätts med hjälp av Wordfast.
      Ett behövligt antal översättare utrustas med Wordfast
   

 • De översatta filerna rensas/avmärks internt.
      En arbetsstation reserveras för denna uppgift
   

Detta betyder en nästan omedelbar spridning , en minimal inlärningstid och dramatiska nedskärningar i kostnaderna, medan man samtidigt i översättningsarbetet utnyttjar Wordfasts överlägsna egenskaper i terminologihantering och kvalitetsgranskning:

 • Tack vare det synnerligen användarvänliga ordförrådet (fullt och direkt kompatibelt med Ms-Word/Excel/Access, Txt-format och nästan alla vanliga terminologiformat som finns i vanligt bruk idag) kan kundens terminologi användas under hela processen;
 • Identifiering av "informativ" terminologi med användning av ordförråd med obegränsad storlek (översättaren får genast, utan att lämna Ms-Word, för varje segment information om de termer med översättning, som finns i byråns och/eller kundens ordförråd);
 • Preventiv" terminologikontroll: översättaren varnas, då han/hon inte använder sig av befintlig terminologi och uppmanas att korrigera terminologin genast under översättningsprocessen, för att undvika efterverkningar på kostnader och kvalitet osv.;

 •  

 • En kvalitetskontroll (t.ex. på byrån eller i företaget) av översättningen kan utföras på en grupp filer för att hitta fel i terminologin och/eller typografiska misstag samt få en fullständig rapportering.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga gällande användningen av Wordfast


Ms-Office, Word, Excel och PowerPoint är företaget Microsofts registrerade varumärken.
Translator's Workbench är ett registrerat varumärke som ägs av företaget Trados.
Alla övriga varumärken hör till sina respektive ägare.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français