email   password    

Integracija Wordfast-a u jedan postojeći prevodilački sistem

Tri osnovna pravila:

 • Wordfast je kompatibilan sa svim uobičajenim prevodilačkim sistemima (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit): ili uz pomoć TMX-formata ili direktno u programu.

 • Wordfast je kompatibilan sa fajlovima, koji su pripremljeni (tegovani) za prevod sa standardnim programima, kao što su Trados (S-Tagger) ili RWS (Rainbow).

 • Wordfast je kompatibilan sa Trados-om na prevedenom segmentiranom, dvojezičnom nivou dokumenta. Fajl, koji je preveden sa Wordfast-om se može u Trados-u prečistiti ili obrnuto.

Jedan primer iz prakse: Vaš sadašnji sistem je Trados sa otprilike ovim tokom rada:

 • Fajlovi se u Vašim prostorijama sa već uhodanim pomagalima i filterima pripremaju/teguju.
  Za to je opremljeno jedno radno mesto .
 • Fajlovi se prevode sa Wordfast-om.
  Bezbroj prevodilaca je opremljeno sa Wordfast-om.

 • Prevedeni fajlovi se u Vašim prostorijama prečišćavaju/deteguju.
  Za to je opremljeno jedno radno mesto.

Minimalna obuka Vam omogućuje neposrednu upotrebu Wordfast-a i drastičnu uštedu troškova. Istovremeno uživate, kao prevodilac, sve prednosti terminološkog arhiviranja i osiguranja kvaliteta.

 • Najjednostavniji spisak reči svih vremena Vam omogućuje (ponovnu) upotrebu terminologija Vaših stranaka. Spisak termina je direktno i potpuno kompatibilan sa MS-Word-/Excel-/Acces-om, TXT-formatom i praktično sa svim ostalim standardnim formatima terminologija.

 • "Informativno" prepoznavanje terminologija uz pomoć neograničeno velikih spiskova termina (prevodilac dobija informaciju za svaki segment o terminima, koji se nalaze u spisku termina stranke i/ili prevodilačke agencije i ima vrlo brz pristup prevodu - bez napustanja MS-Word-a)..

 • "Korigujuća" terminološka kontrola: prevodilac biva upozoren, ako ignoriše predloženu terminologiju. Osim toga, on može korigovati terminologiju za vreme prevođenja, pri čemu se izbegava kasniji gubitak vremena i kvaliteta.

 • Provera kvaliteta, koja sledi (od strane prevodilačke agencije ili sopstvena kontrola), se može sprovesti u Batch-modusu za sve fajlove, pri čemu se prepoznaju terminološke i greške pisanja i predstavljaju u jednom detaljnom izveštaju.

Ako imate pitanja u vezi integracije Wordfast-a, pišite nam u bilo koje doba.


MS-Office, Word, Excel i PowerPoint su zaštićene marke od Microsoft Corp.
Translator's Workbench je zaštićena marka od Trados Corp..
Vlasnička prava svih ostalih marki su u posedu njihovih vlasnika.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en fran├žais