Wordfast
email   password     Lost password?

-

Povezovanje Wordfast-a v obstojee okolje

Tri dejstva:

 • Wordfast je zdruljiv z vsemi obstojeimi prevajalskimi okolji (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, preko TMX formata, ali neposredno preko lastnega formata).
   

 • Wordfast je zdruljiv z datotekami pripravljenimi (oznaenimi - tagged) za prevajanje s standardnimi orodji, kot Trados (Stagger) ali RWS (Rainbow) filtri.
   

 • Wordfast je zdruljiv, s prevedenimi(razlenjenimi, dvojezinimil) dokumenti s Trados-om: datoteka prevedena z Wordfast-om je lahko oiena (cleaned-up) s Trados-om, in obratno.
   

Primer: Trados je Vae obstojee okolje

 • Datoteke pripravite (oznaite) v podjetju z obstojeimi orodji.
      Nalogo opravlja ena delovna postaja (raunalnik).
   

 • Datoteke prevedete z uporabo Wordfast-a.
      Za projekt potrebno tevilo prevajalcev je opremljenih z Wordfast-om
   

 • Prevedene datoteke nato oistite (odznaite - cleaned-up) v podjetju.
      Nalogo opravlja ena delovna postaja (raunalnik).

To pomeni skoraj takojnje razporejanje nalog, kar najmanje uvajalne stroke in obutno znianje strokov, medtem, ko uivate prednosti Wordfast-ovega nenadkriljivega upravljanja s terminologijo in zmonosti preverjanja kakovosti prevoda:

 • Z uporabo najbolj uporabniko prijaznega formata besednjakov do danes lahko vedno znova uporabite terminologijo Vaih strank (popolnoma in neposredno zdruljivega z Ms-Word-om/Excel-om/Access-om, Txt formatom in skoraj vsemi uporabljanimi terminolokimi formati);
   

 • "Informativno" prepoznavanje terminologije z uporabo besednjakov neomejenih velikosti (prevajalec je za vsak segment posebej obveen o izrazih, ki obstajajo v besednjaku agencije in/ali stranke z neposrednim dostopom do njihovih prevodov, brez zapuanja Ms.Word-a);
   

 • "Kurativni" terminoloki nadzor: prevajalec je opozorjen, kadar ne uporabi zahtevane terminologije in opomnjen naj popravi izraz neposredno med prevajanjem. S tem se izognete izgubi asa in kvalitete po prevajanju itd;
   

 • Preverjanje kakovosti po prevajanju (v agenciji ali v podjetju) lahko izvedete preko ve datotek v ukaznem nainu, pri emer poiete terminoloke in/ali tipkarske napake in izdelate tudi poroilo.

e beseda o zaiti Vae investicije. V nasprotju s praktino vsemi konkurenti, Wordfast nudi odprt sistem: vse podatke lahko vzdrujete s standardnimi orodji kot Word, Excel, Access etc. Dobro premislite preden investirate v sistem odvisen od nejasnih lastnikih formatov, ki prevzamejo Vae podatke in Vas predajo dobikonosnemu, pridobitnikemu trgu.

Piite nam, e imate kakrnakoli vpraanja v zvezi z uvajanjem Wordfast-a.Ms-Office, Word, Excel in PowerPoint so registrirane blagovne znamke Microsoft corp.
Translator's Workbench je registrirana blagovna znamka Trados corp.
Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français