email   password    

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

หน่วยความจำสำหรับการแปล
อภิธานคำศัพท์
ภาษาที่สนับสนุน
รูปแบบเอกสาร
การตรวจสอบคุณภาพ
คุณสมบัติอื่นๆ
ความต้องการระบบ
 

หน่วยความจำสำหรับการแปล (Translation memory, TM)

ขนาด: มากถึง 500,000 หน่วยการแปล (Translation Unit, TU) ต่อ TM หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ของ Wordfast ซึ่งเป็นส่วนเสริมจาก Wordfast สามารถจุ TU ได้อีก 200 ล้านหน่วยการแปล

รูปแบบ: Wordfast สนับสนุน TM ที่บันทึกข้อมูลด้วยข้อความธรรมดา (ANSI) หรือ Unicode (UTF-16) Wordfast เปิดรับ TM ทุกรูปแบบ อย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งยังอ่าน ดูแลรักษา แบ่งปัน และเก็บรักษาได้อย่างง่ายดาย ในเชิงปฏิบัติแล้วโปรแกรมประมวลผลเอกสารทุกโปรแกรมสามารถรองรับ TM ของ Wordfast ได้ ท่านอาจจะใช้ Microsoft Word ในการจัดการ TM ได้ แต่ Wordfast เองยังมีเครื่องมือสำหรับแก้ไข, บีบอัด, ตรวจสอบ, รวมและ แปล TM ย้อนกลับได้

รูปแบบที่เปิดนี้ หมายถึงข้อมูลที่มั่นคง และความสะดวกในการใช้งานที่หลากหลาย อาจกล่าวได้ว่า TM ของ Wordfast เป็นรูปแบบที่กระทัดรัดที่สุดในวงการ: TM ของ Wordfast มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งสามถึงสี่เท่า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหากท่านต้องทำงานร่วมกับ TM หลายตัว

รูปแบบ TM ของ Wordfast ไม่เคยเปลี่ยนแปลง : ไม่ว่าจะเป็น Wordfast เวอร์ชัน 1, 2, 3, 4 ทั้งหมดใช้รูปแบบเดียวกัน รูปแบบเหล่านี้ยังรองรับการขยายตัวเพื่อการใช้งานในอนาคตโดยสามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชันเดิมได้ต่อไป เครื่องมือส่วนใหญ่มักเปลี่ยนรูปแบบทุกครั้งที่ออกเวอร์ชันใหม่ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพที่ต่ำ หรืออาจเป็นแผนการตลาดที่เอาเปรียบผู้บริโภค

การใช้งาน: Wordfast สามารถอ่านและเขียนข้อมูล (นำเข้าจาก, ส่งออกไปยัง) ที่อยู่ในรูปแบบ TMX และเครื่องมือเสริม PlusTools ที่แจกฟรีนั้น ทำให้ Wordfast อ่านข้อมูล (นำเข้า) รูปแบบไฟล์ส่งออกที่อยู่ในรูป TXT ของ Trados และรูปแบบ EXP ของ IBM Translation Manager ได้อีกด้วย

ประสิทธิภาพของโปรแกรม TM: โปรแกรมควบคุม TM ของ Wordfast โดยทั่วไปสามารถสามารถค้นหาคู่คำแปลที่เหมือน (Exact Match) และคำแปลที่คล้าย (Fuzzy Match) ภายในเวลาน้อยกว่าครึ่งวินาที ในกรณีที่ค้นหาคำแปลไม่พบ Wordfast สามารถนำเอาคำแปลหรือข้อความที่คล้ายกับเซกเมนต์ที่ท่านกำลังแปลอยู่

การผสานระบบ: โปรแกรมควบคุม TM ของ Wordfast นั้น ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ กับ Ms-Word ท่านไม่จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันอื่นร่วมในการทำงานแม้แต่น้อย

ระบบเครือข่าย: ผู้ใช้ 20 คนสามารถร่วมกันใช้ TM ตัวเดียวกันผ่านระบบ LAN (Local Area Network) ได้

อภิธานคำศัพท์ (Glossary)

Wordfast สนับสนุนอภิธานคำศัพท์ได้ถึงสามหมวดหมู่ในคราวเดียว

ขนาด: ขนาดของอภิธานคำศัพท์นั้นในทางปฏิบัติแล้วเรียกได้ว่ามีไม่จำกัด เนื่องจากขนาดของอภิธานคำศัพท์นั้นรองรับได้ 500,000 รายการซึ่งโปรเจ็กต์จากลูกค้าโดยทั่วไปมักจะมีคำศัพท์ไม่ถึง 10,000 รายการ

รูปแบบ: รูปแบบของอภิธานคำศัพท์อยู่ในรูปแบบข้อความธรรมดา (plain text) เช่นเดียวกับรูปแบบของ TM (รองรับตัวอักษรทั้งแบบ Unicode และแบบอื่นๆ) และใช้แท็บเป็นตัวแบ่ง ดังนั้นการแปะคำศัพท์เฉพาะลงไปในอภิธานคำศัพท์ของ Wordfast นั้นทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้คลิปบอร์ด Wordfast สามารถเปิดอภิธานคำศัพท์ในรูปแบบ Trados MultiTerm เพื่อนำศัพท์เฉพาะนั้นกลับมาใช้ใหม่

คุณสมบัติ: อภิธานคำศัพท์ของ Wordfast ให้บริการท่านได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การคิวรี่ศัพท์หรือวลีเฉพาะ ไปจนถึงระบบจดจำคำศัพท์เฉพาะที่สามารถเน้นสีคำศัพท์เฉพาะที่โปรแกรมจดจำได้ทันทีขณะใช้งาน

การจดจำคำคล้าย: Wordfast สามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะที่ตรงหรือคล้ายกับคำศัพท์ที่บันทึกไว้ในอภิธานคำศัพท์ได้ ท่านสามารถใช้งานอภิธานคำศัพท์ได้โดยตรง หรือใช้ไวลด์การ์ดเพื่อปรับแต่งโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของท่าน เอ็นจิ้นจดจำคำคล้ายของ (Fuzzy Terminology Recognition) Wordfast สามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะจำนวนมากมายที่คล้ายคลึงกันได้โดยอัตโนมัติ

การผสานระบบ: อภิธานคำศัพท์ของ Wordfast นั้นทำงานร่วมกันอย่างสมฐุณณ์แบบกับ Ms-Word ท่านไม่จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันอื่นร่วมในการทำงานแม้แต่น้อย

ระบบเครือข่าย: ผู้ใช้ 20 คนสามารถร่วมกันใช้ TM ตัวเดียวกันผ่านระบบ LAN (Local Area Network) ได้

ภาษาที่สนับสนุน

Wordfast สามารถใช้ในการแปลภาษาใดก็ได้ที่ Microsoft Word สนับสนุน ซึ่งรวมไปถึง ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี ภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย (อารบิก, ฮิบรู), ภาษาสลาฟ และนอกจากภาษายุโรปทั้งหมดแล้ว ยังสนับสนุนภาษาที่มีต้นกำเนิดจากภาษาละติน, ภาษายุโรปตอนกลาง, ภาษากรีก, ภาษาฮินดีหลายรูปแบบ, และภาษาที่ใช้กันไม่แพร่หลายอีกมากมาย

รูปแบบของเอกสาร

Wordfast ใช้ Ms-Word เป็นเครื่องมือประมวลผลเอกสาร ทำให้สามารถรองรับเอกสารทุกรูปแบบที่ทำงานร่วมกับ Ms-Word ได้ Wordfast ยังสามารถใช้สำหรับการแปลไฟล์เอกสารของ Excel และ PowerPoint ได้อีกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือกรองหรือการเติมแท็กเพิ่มเติมใดๆ Wordfast สามารถจัดการกับเอกสาร HTML ได้หากท่านติดตั้งฟรีแวร์ PlusTools หรือถ้าหากเอกสาร HTML นั้น มีการใส่แท็ก Wordfast สามารถทำงานร่วมกับไฟล์รูปแบบที่ "มีการใส่แท็ก" ซึ่งสร้างจาก RWS Rainbow, Trados Stagger, ฯลฯ ดังนั้น Wordfast จึสงสามารถผสานเข้ากับโปรเจ็กต์ที่ใช้สถาปัตยกรรมของ Trados เพื่อจัดการกับไฟล์ FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker และรูปแบบอื่นๆ ได้

การตรวจสอบคุณภาพ

Wordfast มีคุณสมบัติในการควบคุมคุณภาพ (QC) มากมายเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการแปล เพื่อลดเวลาที่เสียไปกับการจัดการปัญหาหลังการแปลให้น้อยลง การตรวจสอบ QC สามารถกระทำได้หลังจากการแปล พร้อมทั้งยังจัดทำรายงานที่ช่วยระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การตรวจสอบ QC นั้นจะตรวจสอบในเรื่องความผิดพลาดในการพิมพ์, การละเลยไม่แปลคำบางคำ และตรวจสอบความถูกต้องในการแปลตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติอื่นๆ

โปรแกรมของเรายังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีกซึ่งได้ไม่มากมายจนถึงกับจะกล่าว ณ ที่นี้ไม่หมด Wordfast สามารถใช้งานพจนานุกรมจากบุคคลภายนอกได้, สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมแปลอัตโนมัติ (Machine Translation) ซ้ำยังเสนอการค้นหาตามบริบทใน TM ปัจจุบัน, ทำการค้นหาแบบ สอดคล้อง (Concordance) (เป็นการค้นหาคำหรือวลีเฉพาะในเอกสารแบบคอร์ปัสหรือเอกสารแบบดิบ พร้อมทั้งคุณสมบัติอีกหลายร้อยคุณสมบัติที่ช่วยปรับให้ Wordfast ทำงานร่วมกับโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมมาโครของ Ms-Word เพื่อสนองความต้องการเฉพาะของโปรเจ็กต์การแปลแต่ละชิ้น เพิ่มความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

ความต้องการของระบบ

ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าโปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกับระบบใดได้บ้าง (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office)

Wordfast สามารถทำงานได้อย่างดี บนระบบใดก็ตามที่สามารถใช้งาน Microsoft Word 97 หรือเวอร์ชันสูงกว่านั้น Wordfast เป็นโปรแกรมเสริมของ Ms-Word เท่านั้น และไม่ใช้ทรัพยากรอื่นใด (ไม่ใช้ DLL, ไม่มีการรันโปรแกรม, ไม่มีไฟล์ EXE)

Ms-Word เวอร์ชันที่สนับสนุนได้แก่: Word 97, Word 2000, Word 2002 (หรือเรียกว่า XP), Word 2003 และยังทำงานร่วมกับ Word 98, Word 2001 and Word X บนเครื่อง MacIntosh ได้เช่นเดียวกัน ยิ่ง Ms-Word ทำงานได้ดีเท่าใด (ในเชิงความเร็ว, เสถียรภาพ, ฯลฯ) Wordfast ก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะทำงานด้วยเครื่องเวิร์กสเตชันระบบ Windows ความเร็ว 120-Mhz และใช้ Ms-Word 97 ก็ยังสามารถให้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างดี สำหรับเครื่อง MacIntosh แนะนำให้ใช้โพรเซสเซอร์ระดับกลาง (500 Mhz) หากใช้ระบบปฏิบัติการ OS7-9 และแนะนำให้ใช้โพรเซสเซอร์ระดับสูง (1 Ghz) หากใช้ระบบปฏิบัติการ OSX อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แพลตฟอร์มที่สนับสนุน หากต้องการข้อมูลมากขึ้น

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en franรงais