email   password    

Tehnične lastnosti

Prevajalski spomin (Translation memory)
Besednjaki
Podprti jeziki
Oblika zapisa
Preverjanje kakovosti (QC)
Ostale možnosti
Sistemske zahteve
 

Prevajalski spomin - (Translation memory - TM)

Obseg: do 500,000 prevajalskih enot (Translation Units - TU) na TM. Wordfast server, brezplačen dodatek za Wordfast, poveča obseg na velikanskih 5,000.000 TU.

Format: Wordfast uporablja ali navaden tekst (.txt), ali Unicode (UTF-16) TM. Worfast-ov TM format je odprt, neposreden, preprost za branje, vzdrževanje, skupinsko rabo, in shranjevanje. Katerikoli urejevalnik besedila lahko odpre Wordfast TM. Za urejanje TM lahko uporabljate Ms-Word, čeprav Wordfast sam ponuja orodja za urejanje, stiskanje, krčenje, združevanj in obračanje TM.

Zaradi formata se podatki ne izgubljajo in kvarijo, dobite izjemno prilagodljivost in združljivost podatkov. To je verjetno najbolj strnjen format: Wordfast-ov TM je običajno tri do štirikrat manj obsežen kot pri konkureci, kar je zelo pomembno pri obširnejših zbirkah TM.

Wordfast-ov TM format se ni nikoli spreminjal: Wordfast različice 1, 2, 3 in 4 vse uporabljajo isti format. Format se lahko širi v bodočih različicah, brez da bi se izgubila združljivost s prejšnjimi različicami. Večina drugih orodij spreminja format z vsako novo različico. S tem kažejo na pomanjkljivo načrtovanje, ali pa prodajno zaroto.

Združljivost: Wordfast bere in piše (uvaža in izvaža)TMX format. PlusTools, brezplačen dodatek,omogoča Wordfast-u branje (uvoz) Trados-ovega TXT izvoznega formata, in IBM-ovega Translation Manager EXP formata.

TM zmogljivosti algoritma: Wordfast-ov TM algoritem v večini primerov poišče natančne in/ali delne (fuzzy) ujeme v manj kot pol sekunde. V kolikor ne obstajajo delni ali natančni ujemi, lahko Wordfast prenese izraze ali besedilo, ki ustreza izvornemu segmentu, ki se prevaja.

Integracija: Wordfast-ov TM algoritem je popolnoma integriran v Ms-Word: ni Vam potrebno poganjati drugih programov.

Delo v mreži: Preko lokalne mreže (LAN - Local Area Network) lahko na isti TM dostopa do 20 uporabnikov.

Besednjak

Wordfast lahko hkrati uporablja tri besednjake.

Obseg: obseg besednjaka v Wordfast-u je praktično neomejen. Sami smo ga omejili na 500.000 vnosov. Večina na projekt vezanih besednjakov, ki jih dostavijo stranke, obsega precej manj kot 10.000 vnosov.

Format: kot format TM-ja, je tudi format besednjaka navaden tekst (unicode ali ne), razdeljen s tabulatorji. Kopiranje terminologije v Wordfast-ov besednjak preko odložišča ne more bii lažje. Wordfast zna odpreti Trados-ov MultiTerm format besednjaka in uporabiti terminologijo.

Lastnosti: Wordfast-ov besednjak nudi poln meni uslug, od iskanja terminov in izrazov, do prepoznave popolnega prekrivanja terminologije, ki v hipu osvetli poznane izraze v izvornem segmentu.

Delna (Fuzzy) prepoznava terminologije: Wordfast lahko prepozna natančno ali približno terminologijo v besednjaku. Besednjaki se lahko uporabljajo s celimi besedami, ali prirejeni za iskanje po korenu besede. Wordfastova delna prepoznava terminologije lahko avtomatsko prepozna tudi različn obrazila termina ali izraza.

Integracija: Wordfast-ovi besednjaki so popolnoma integrirani v Ms-Word - ni Vam potrebno poganjati drugih programov.

Delo v mreži: Preko lokalne mreže (LAN - Local Area Network) lahko na isti besednjak dostopa do 20 uporabnikov.

Podprti jeziki

Wordfast se lahko uporablja za prevajanje vseh jezikov, ki jih podpira Microsoft Word. To vljučuje kitajščino/japonščino/korejščino, jezike, ki se pišejo od desne proti levi (arabščina/hebrejščina), cirilico, vse evropske jezike, ki uporabljajo latinico, grščino, različne oblike hindi, veliko jezikov manjšin itd.

Format datotek

Wordfast uporablja MS-Word kot urejevalnik besedila in s tem tudi vse formate, ki jih Ms-Word prepozna. Dodatno se lahko Wordfast uporabi za prevajanje Excel in PowerPoint datotek brez potrebe po dodatnih programih. Wordfast obvladuje tudi HTML dokumente, čeje nameščeno brezplačno orodje PlusTools, ali pa je HTML dokument že označen (tagged). Wordfast je združljiv z "označenim" ("tagged") formatom, ki ga naredi RWS Rainbow, Trados Stagger itd., tako je Wordfast enostavno vključiti v projekte na osnovi Trados-ove arhitekture za delo z FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker itd formati.

Preverjanje kakovosti (QC)

Wordfast nudi številne QC možnosti že med prevajanjem in s tem zmanjševanje izgube časa po prevodu. QC se lahko požene tudi po prevodu in izdela QC poročilo, ki pomaga poiskati možne težave. QC je izveden na tipografskih točkah, upoštevajoč neprevedljive izraze in zahteve terminologije.

Ostale možnosti

Ostalih možnosti je enostavno preveč, da bi jih opisovali tukaj. Wordfast zmore uporabljati zunanje slovarje, povezljiv je s strojim prevajanjem, nudi iskanje po vsebini v trenutnem TM, iskanje po skladnosti (iskanje izrazov po celotnem grobem dokumentu). Številne ostale možnosti pomagajo prolagoditi Wordfast potrebam vsakega projekta posebej. Dodajo se lahko Ms-Word makri za zadovoljitev najzahtevnejših prevajalskih projektov, kar odpira neskončne možnosti.

Sistemske zahteve

Sistem (Windows 97...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) ni pomemben.

Wordfast teče na kateremkoli sistemu, ki je zmožen poganjeti Microsoft Word 97 ali višji. Wordfast izključno dodatek (add-on) za Ms-Word, in ne uporablja nobenih drugih sredstev (brez DLL, "runtime" ali EXE datotek).

Podprte Ms-Word verzije so: Word 97, Word 2000, Word 2002 (a.k.a. XP), Word 2003 kot tudi Word 98, Word 2001 and Word X na MacIntosh. Bolje kot dela Ms-Word (hitrost, zanesljivost ipd), toliko bolje dela Wordfast. Tudi počasne 120-Mhz Windows postaje, ki poganjajo Ms-Word 97 bodo v redu. Za MacIntosh, je priporočen srednji procesor(500 Mhz) z OS7-9, in hitrejši (1 Ghz) za OSX. glej podprte platforme za natančnejše informacije o tej temi.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français