email   password    

Technické normy

Prekladateľská pamäť
Slovníky
Podporované jazyky
Formát dokumentu
Kontrola kvality
ďalšie funkcie
Systémové požiadavky
 

Prekladateľská pamäť (Translation Memory - TM)

Veľkosť: až do 500.000 prekladových jednotiek (Translation Units - TU) v jednej TM. Všimnite si, že Wordfast server, zväčšenie Wordfastu zadarmo, Vám zväčší kapacitu o ďalších úžasných 200 miliónov TU.

Formát: Wordfast používa buď čistý text (ANSI), alebo Unicode (UTF-16) prekladateľské pamäte. Formát Wordfastovej TM je otvorený, zreteľný, ľahko čitateľný, zachovateľný, rozdeliteľný a skladovateľný. Prakticky môže byť Wordfast TM otvorené v hociktorom textovom editore. Microsoft Word môže byť použitý na spracovanie prekladateľských pamätí, ale aj Wordfast ako taký ponúka nástroje na spracovanie, komprimáciu, zrezanie, spojenie, obrátenie prekladateľských pamätí.

Tento otvorený formát znamená obrovské množstvo dát, rozsiahlejšiu všestrannosť a kompatibilitu. Je zrejme najkompaktnejším formátom na trhu: Wordfast TM je väčšinou 3- až 4-krát objemnejší ako jeho konkurenčné produkty, čo je dôležité, keď treba pracovať s objemnejšími súbormi prekladateľských pamätí.

Formát Wordfastovej TM sa nikdy nezmenil: všetky verzie 1, 2, 3, 4 Wordfastu majú ten istý formát, ktorý je možné rozšíriť aj o budúce funkcie bez narušenia kompatibility s predchádzajúcimi verziami. Väčšinou iné nástroje mavajú zmenený formát v každej novej verzii, kvôli ukázaniu novej technológie alebo nekalým komerčným trikom.

Kompatibilita: Wordfast vie čítať a písať (importovať z, exportovať do) TMX formát. Plustool, ktorý je zadarmo tiež umožňuje Wordfastu čítať (importovať) Trados TXT export formát a IBM Translation Manager EXP formát.

Výkon prekladovej pamäte: Výkon prekladovej pamäte Wordfastu je založený na presnosti a presne funguje za menej ako 0,5 sekundy vo väčšine prípadov. V prípade nepresnosti alebo nejasnosti, Wordfast vyprodukuje výrazy alebo text, ktoré sú podobné časti zdroju, ktorý je prekladaný.

Integrácia: Výkon prekladovej pamäte Wordfastuje je úplne integrovaný do Ms-Wordu: nepotrebujete mať spustené žiadne iné aplikácie.

Sieťovanie: Až 20 paralelných používateľov môže pracovať na rovnakej prekladateľskej pamäti prostredníctvom LANu (Local Area Network).

Slovníky

Wordfast môže používať až 3 paralelné slovníky.

Veľkosť: veľkosť slovníka vo Wordfaste je virtuálne neobmedzená. Bola dobrovoľne obmedzená na 500.000 zápisov. Väčšina špecifických slovníkov pre projekty, používaných klientami má omnoho menej ako 10.000 zápisov.

Formát: ako aj formát prekladateľskej pamäte, je formát slovníka čistý text (unicode alebo nie), limitovaný foldrom. Preto je extrémne ľahké prilepiť terminilógiu do slovníka Wordfastu pomocou clipboardu. Wordfast môže otvoriť Trados MultiTerm slovník na znovu použitie terminológie v ňom.

Funkcie: Wordfast slovníky ponúkajú veľký výber služieb, od vyhľadávania termínu alebo výrazu, až po úplné pokrytie rozpoznania terminológie, aby boli najpresnejšie výrazy v zdroji vybraté včas.

Ostré rozpoznanie terminológie: Wordfast vie rozpoznať veľmi presne terminológiu v slovníkoch. Slovníky môžu byť použité ako také, alebo jemne upravené pomocou použitia náhradných znakov na získanie presného výsledku. Wordfastový výkon presného rozpoznania terminológie vie tiež automaticky rozpoznať viaceré inflexie termínu alebo výrazu.

Integrácia: Wordfastové slovníky sú úplne integrované do Ms-Wordu - nepotrebujete spustiť žiadnu inú aplikáciu.

Sieťovanie: Až 20 paralelných používateľov môže pracovať na rovnakej prekladateľskej pamäti prostredníctvom LANu (Local Area Network).

Podporované jazyky

Wordfast môže byť použitý na preklad hociktorého jazyka podporovaného Microsoft Wordom. Obsahuje teda aj čínsky/japonský/kórejský, jazyky písané smerom z prava do ľava (arabský, hebréjsky), cyriliku, všetky európske jazyky, jazyky na latinskom základe, centrálne európske jazyky, grécky, rôzne formy Hindi, počtom minoritné jazyky, atď.

Formát dokumentu

Wordfast používa ako textový editor Ms-Word, takže preberá všetky formáty rozpoznávané Ms-Wordom. ďalej môže byť Wordfast použitý na preloženie dokumentov v Exceli a PowerPointe bez potreby použitia filtra alebo tagovacieho nástroja. Wordfast nemá problém s dokumentami HTML, ak máte nainštalovaný softvér Plustools, ktorý je zadarmo, alebo ak bol HTML dokument tagovaný. Wordfast je kompatibilný s "tagovanými" formátmi od RWS Rainbow, Trados Stagger, atď., takže môže byť Wordfast ľahko integrovaný do architektúry založenej na projektoch Trados na zvládnutie formátov FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker, atď.

Kontrola kvality

Wordfast ponúka mnoho funkcií na kontrolu kvality počas procesu prekladania, na minimalizáciu straty času po ukončení prekladu. Táto kontola môže byť spustená aj po ukončení prekladu a môže byť vypracovaná správa o kontrole kvality, ktorá môže pomôcť označiť potenciálne problémy. Táto kontrola je vykonaná prostredníctvom typografických bodov, so zreteľom na nepreložiteľné termíny a na požiadavky terminológie.

ďalšie funkcie

Existuje príliš mnoho ďalších funkcií na to, aby sme ich tu popisovali. Wordfast môže používať externé, menej významné slovníky, môže byť spojený s počítačovým prekladom, ponúka kontextovú rešerš v existujúcej prekladateľskej pamäti, rešerš zhodnosti (hľadanie termínov alebo výrazov v celkoch prvotných dokumentov). Stovky ďalších funkcií môžu pomôcť prispôsobiť Wordfast na špecifikáciu projektov. Ms-Word makrá môžu byť pridané na uspokojenie najnáročnejších prekldateľských projektov, otvárajúc neohraničené možnosti.

Systémové požiadavky

Systém (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) nie je podstatný.

Wordfast pobeží bez problémov na hociktorom systéme, na ktorom pohodlne beží Microsoft Word 97 alebo vyšší. Wordfast je striktným prídavkom Ms-Wordu a nepoužíva žiadne iné zdroje (žiadne DLLs, žiadne runtime, žiadne EXE súbory).

Podporované Ms-Word verzie sú: Word 97, Word 2000, Word 2002 (a.k.a. XP), Word 2003 ako aj Word 98, Word 2001 a Word X na MacIntosh. čím lepšie pracuje Ms-Word (rýchlosť, spoľahlivosť, atď.), tým lepšie pracuje aj Wordfast. Aj najjednoduchšia 120-Mhz Windowsová workstation s Ms-Word 97 bude fungovať. Pre MacIntosh sa odporúča priemerný procesor (500 Mhz) s OS7-9 a rýchly sa odporúča (1 Ghz) pre OSX. Viacej informácií k tejto téme nájdete na podporované platformy.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français