email   password    

Τεχνικές προδιαγραφές

Μεταφραστική μνήμη
Γλωσσάρια
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Μορφή εγγράφων
Ποιοτικός έλεγχος
Άλλες λειτουργίες
Απαιτήσεις συστήματος
 

Μεταφραστική μνήμη (TM)

Μέγεθος: μέχρι 500.000 μεταφραστικές μονάδες (Translation Units - TUs) ανά μεταφραστική μνήμη. Σημειώστε ότι ο διακομιστής Wordfast (Wordfast server), ένα δωρεάν πρόσθετο του Wordfast, αυξάνει εντυπωσιακά τη χωρητικότητα στις 5 εκατομμύρια μεταφραστικές μονάδες.

Μορφή: Το Wordfast χρησιμοποιεί μεταφραστικές μνήμες είτε σε μορφή απλού κειμένου, είτε Unicode (UTF- 16). Η μορφή μεταφραστικής μνήμης του Wordfast είναι ανοιχτή, απλή, και μπορεί εύκολα να διαβάζεται, να συντηρείται, να χρησιμοποιείται από πολλούς, και να αποθηκεύεται. Οι μνήμες του Wordfast μπορούν να ανοιχθούν από οποιονδήποτε σχεδόν διορθωτή κειμένου. Παρόλο που η διαχείριση των μεταφραστικών μνημών μπορεί να γίνεται με το Microsoft Word, το ίδιο το Wordfast προσφέρει τα εργαλεία που απαιτούνται για την επεξεργασία, τη συμπίεση, τη συντήρηση, τη συγχώνευση, και την αντιστροφή των μεταφραστικών μνημών.

Η μορφή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ακεραιότητα των δεδομένων, και αξεπέραστη ευελιξία και συμβατότητα. Πρόκειται μάλλον για την πιο συμπυκνωμένη μορφή στην αγορά: μια μνήμη του Wordfast είναι συνήθως τρεις έως τέσσερις φορές λιγότερο ογκώδης από αυτές του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε με απέραντες συλλογές μεταφραστικών μνημών.

Η μορφή μεταφραστικής μνήμης του Wordfast δεν έχει αλλάξει ποτέ: Οι εκδόσεις 1, 2, 3, και 4 του Wordfast χρησιμοποιούν την ίδια μορφή. Αυτή η μορφή είναι επεκτάσιμη για μελλοντικές λειτουργίες, χωρίς να διακυβεύεται η συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις. Τα περισσότερα άλλα εργαλεία αλλάζουν τη μορφή της μεταφραστικής μνήμης με κάθε νέα έκδοση, κάτι που υποδηλώνει πρόχειρη ανάπτυξη του προϊόντος ή απαίσιες εμπορικές τακτικές.

Συμβατότητα: Το Wordfast μπορεί να διαβάζει και να γράφει (εισαγωγή, εξαγωγή) σε μορφή TMX. Επίσης, το δωρεάν πρόσθετο PlusTools επιτρέπει στο Wordfast να διαβάζει (να εισάγει) αρχεία TXT του Trados και EXP του ΙΒΜ Translation Manager.

Απόδοση μηχανής μεταφραστικής μνήμης: Η μηχανή μεταφραστικής μνήμης του Wordfast έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει ακριβείς (exact) ή ατελείς (fuzzy) αντιστοιχίσεις σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που δε βρεθεί καμία ατελής ή ακριβής αντιστοίχιση, το Wordfast μπορεί να ανακτήσει εκφράσεις ή κείμενο που έχουν κάποια σχέση με το τμήμα προέλευσης το οποίο μεταφράζεται.

Ενσωμάτωση: Η μηχανή μεταφραστικής μνήμης του Wordfast ενσωματώνεται πλήρως στο MS-Word: δε χρειάζεται να εκτελείτε άλλες εφαρμογές.

Δικτύωση: Μέχρι και 20 χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια μεταφραστική μνήμη μέσω ενός τοπικού δικτύου (LAN).

Γλωσσάρια

Το Wordfast μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι τρία γλωσσάρια ταυτόχρονα.

Μέγεθος: το μέγεθος ενός γλωσσαρίου του Wordfast είναι ουσιαστικά απεριόριστο. Έχει περιοριστεί σκόπιμα στις 500.000 καταχωρίσεις. Τα περισσότερα γλωσσάρια έργου που παρέχονται από τους πελάτες έχουν πολύ λιγότερες από 10.000 καταχωρίσεις.

Μορφή: όπως και η μορφή των μεταφραστικών μνημών, η μορφή των γλωσσαρίων είναι απλό κείμενο (unicode ή μη unicode) οριοθετημένο με στηλοθέτες. Επομένως, μπορείτε με μεγάλη ευκολία να επικολλάτε όρους σε ένα γλωσσάριο του Wordfast μέσω του Προχείρου. Το Wordfast μπορεί να ανοίγει γλωσσάρια στη μορφή MultiTerm του Trados και να χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες όρους.

Λειτουργίες: Τα γλωσσάρια του Wordfast προσφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, από την αναζήτηση ενός όρου ή μιας φράσης, μέχρι την ολοκληρωμένη αναγνώριση ορολογίας με την οποία επισημαίνονται — σε πραγματικό χρόνο — γνωστοί όροι στο τμήμα προέλευσης.

Αναγνώριση ατελών αντιστοιχίσεων ορολογίας: Το Wordfast μπορεί να αναγνωρίζει ακριβείς ή ατελείς αντιστοιχίσεις ορολογίας στα γλωσσάρια. Τα γλωσσάρια μπορούν να χρησιμοποιούνται ως έχουν, ή να δέχονται χαρακτήρες-μπαλαντέρ για να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η μηχανή αναγνώρισης ατελών αντιστοιχίσεων ορολογίας του Wordfast μπορεί επίσης να αναγνωρίζει αυτόματα τις διάφορες κλίσεις ενός όρου ή μιας φράσης.

Ενσωμάτωση: Τα γλωσσάρια Wordfast ενσωματώνονται πλήρως στο MS-Word - δεν χρειάζεται να εκτελείτε κάποια ξεχωριστή εφαρμογή.

Δικτύωση: Μέχρι και 20 χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα ίδια γλωσσάρια μέσω ενός τοπικού δικτύου (LAN).

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Το Wordfast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας που υποστηρίζεται από το Microsoft Word. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα Κινέζικα/Ιαπωνικά/Κορεάτικα, γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά (Αραβικά, Εβραϊκά), τα Κυριλλικά, καθώς και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες που βασίζονται στο λατινικό αλφάβητο, γλώσσες της Κεντρικής Ευρώπης, τα Ελληνικά, διάφορες μορφές Hindi, πολυάριθμες γλώσσες μειονοτήτων, κ.λπ.

Μορφή εγγράφων

Το Wordfast χρησιμοποιεί ως διορθωτή κειμένου το MS-Word, και επομένως δέχεται όλες τις μορφές που αναγνωρίζονται από το Word. Επιπλέον, το Wordfast μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μετάφραση εγγράφων του Excel και του PowerPoint, χωρίς την ανάγκη οποιουδήποτε φίλτρου ή εργαλείου προσθήκης ετικετών. Το Wordfast μπορεί να χειριστεί έγγραφα HTML εφόσον έχει εγκατασταθεί το δωρεάν λογισμικό PlusTools, ή όταν στα έγγραφα έχουν ήδη προστεθεί ετικέτες. Το Wordfast είναι συμβατό με τη μορφή "ετικετών" που παράγεται από το RWS Rainbow, Trados Stagger, κ.λπ., και έτσι μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε μια αρχιτεκτονική έργων βασισμένη στο Trados για να χειρίζεται μορφές αρχείων FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker, κ.ά.

Ποιοτικός έλεγχος

Το Wordfast προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, ελαχιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται για τον έλεγχο μετά τη μετάφραση. Ποιοτικός έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί και μετά τη μετάφραση, οπότε δημιουργείται μια αναφορά ποιοτικού ελέγχου που μπορεί να σας βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Σκοπός του ποιοτικού ελέγχου είναι η αναζήτηση τυπογραφικών λαθών, η διατήρηση μη μεταφράσιμων όρων, και η συνέπεια ορολογίας.

Άλλες λειτουργίες

Οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι πάρα πολλές για να τις περιγράψουμε. Το Wordfast μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικά λεξικά τρίτων κατασκευαστών, να συνδέεται με λογισμικό αυτόματης μετάφρασης, ενώ επιτρέπει την αναζήτηση συμφραζόμενων (Context search) στην τρέχουσα μεταφραστική μνήμη και την αναζήτηση συμφωνιών (Concordance search — δηλαδή, την αναζήτηση όρων ή φράσεων σε ένα πλήθος ακατέργαστων εγγράφων). Επίσης, υπάρχουν πολλές ακόμη λειτουργίες που βοηθούν στην προσαρμογή του Wordfast για συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μακροεντολών του Word για τη διεκπεραίωση και των πιο απαιτητικών έργων μετάφρασης, κάτι που προσφέρει άπειρες δυνατότητες.

Απαιτήσεις συστήματος

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το σύστημα (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, LinuxOffice).

Το Wordfast λειτουργεί απροβλημάτιστα σε οποιοδήποτε σύστημα που εκτελεί το Microsoft Word 97 ή κάποια νεότερη έκδοση. Το Wordfast είναι ένα πρότυπο του MS-Word, και δεν χρησιμοποιεί κανέναν άλλο πόρο (κανένα DLL, κανένα περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης, κανένα αρχείο EXE).

Οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Ms-Word είναι: Word 97, Word 2000, Word 2002 (επίσης γνωστό ως XP), Word 2003, καθώς και τα Word 98, Word 2001 και Word X σε MacIntosh. Όσο καλύτερα λειτουργεί το MS-Word (όσον αφορά την ταχύτητα, σταθερότητα, κ.λπ.), τόσο καλύτερα θα λειτουργεί και το Wordfast. Ακόμη και ένα ξεπερασμένο μηχάνημα των 120-Mhz που χρησιμοποιεί τα Windows και το Ms-Word 97 κρίνεται κατάλληλο. Για MacIntosh με λειτουργικό σύστημα OS7-9 συνιστάται ένας μέσος επεξεργαστής (500 MHZ), ενώ με λειτουργικό OSX συνιστάται ένας πιο γρήγορος (1 Ghz). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε τη σελίδα υποστηριζόμενες πλατφόρμες.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français