email   password    

Isang panlahat at bukas na kasangkapan sa pagsasalin

Ang Wordfast ay isang Translation Memory engine na magagamit sa Microsoft Word sa PC at Mac (tingnan ang mga ispesipikasyon o ang mga suportadong plataporma).

Ang Wordfast ay naghahain ng isang malinaw, bukas na pormat para sa lahat ng datos nito, ngunit pinananatili ang pagka-compatible sa Trados at sa karamihan ng mga kasangkapan sa CAT. Hindi lamang mga file na Word, Excel, PowerPoint, Access kundi marami pang iba’t ibang dokumento ang kayang isalin. Ang Wordfast ay maaaring ikawing sa mga MT package tulad ng PowerTranslator™, Systran™, Reverso™ atbp. May mahuhusay itong kakayahan sa terminolohiya.

Bagama’t ang Wordfast ay sadyang kasangkapan para sa isang tagasalin, madali itong isanib sa daloy ng trabaho ng mga ahensya ng pagsasalin at malalaking kliyente. Ang lahat ng kakayahang ito ay pinagsama-sama sa isang kumpletong Word™ template; ang mga datos ay maaaring pagsalu-saluhan sa pamamagitan ng LAN o sa web.

Demo mode:(walang partikular na bersyong kailangang i-download para masubukan ito) Ang Wordfast ay magagamit nang libre (walang lisensya) na may mga translation memory na hanggang 110kbytes, at/o 500 TU (mga yunit ng pagsasalin). Sa madaling salita, ang Wordfast ay magagamit para sa maliliit hanggang katamtamang laki ng proyekto, libre, na gumagana ang lahat ng mga katangian (kumpara sa demo mode ng Trados na limitado sa maiikling TM na may 100 TU). Ang pagbili ng lisensya ay mag-aalis sa limitasyong ito at magpapahintulot na gamitin ang Wordfast sa gaano man kalaking trabaho.

Ang Wordfast ay maida-download sa loob ng 2 minuto sa bilis na 56Kbps (laki ng file: 590 Kb). Huwag kalimutang i-download din ang manwal!


Ang Ms-Office, Word, Excel at PowerPoint ay mga rehistradong trademark ng Microsoft Corp.
Ang Translator’s Workbench ay rehistradong trademark ng Trados Corp.
Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kani-kanilang may-ari.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français