email   password    

Комплект инструменти на преводача за Windows и Mac

 

+Tools предлага изчерпателен набор от инструменти, които позволяват автоматизация при основни задачи върху стотици файлове (търсене/замяна, преобразуване на знаци, преобразуване на формат, статистика, възстановяване на забравена парола и т.н.).

PlusTools също така Ви предлага опция за изравняване на файлове (alignment)*, извличане на терминология, сегментиране на html (tagging) и много други инструменти. +Tools се разпространява безплатно.

Свалянето на +Tools отнема около 50 секунди, включено е ръководство (размер на файла: 250 Kbytes).

* 'Изравняване' е процес, при който от файл на изходния език и файл на крайния език се извлича преводаческа памет.

Ms-Office, Word, Excel и PowerPoint са регистрирани търговски марки на Microsoft corp.
Translator's Workbench е регистрирана търговска марка на Trados corp..
Всички останали търговски марки принадлежат на респективните си собственици.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français