Wordfast
email   password     Lost password?

Individulie/grupu Wordfast apmcbu seansi

Pieredzjui Wordfast lietotji, kuri uzskata, ka vii var veikt iescju skuma/vidj lmea apmcbu, var kt par instruktoriem. Lai pievienotos instruktoru sarakstam, pc pieteikans nordiet savu instruktora profilu (ja apmcmie pazio, ka vii nav apmierinti ar apmcbm, instruktorus var atskaitt no saraksta bez iepriekja brdinjuma un paskaidrojumiem).

Instruktori neatbild uz jautjumiem pa operatvs sazias lniju, k ar neveic atbalstu, bet vada apmcbu seansus. Profesionl apmcba nav bezmaksas. Maksa tiek pilnb noteikta pc instruktora uzskatiem, un t iepriek ir atklti japsprie un jsaem piekriana. Wordfast nekdi neiejaucas apmcbu proces, k ar nesaem procentus vai jebkdu papildu samaksu.

Piezme: apmcmajiem, kuri ir samaksjui par vismaz vienas pilnas dienas apmcbu seansu un taj piedaljuies, ir tiesbas uz atlaidi (vairk nek 25%) Wordfast licencei, kuru vii prk pai sev.

Vai jums ir nepiecieama Wordfast/MsWord utt. apmcba? Atrodiet tuvko instruktoru vai
Iepazstieties ar apmcbu seansu kalendru

Vai uzskatt, ka varat bt instruktors? Pierakstieties un pc tam noklikiniet uz "Redit instruktora statusu"

Jautjumi, par kuriem savstarpji jvienojas, norunjot apmcbu seansus:

Vieta Kur jnotiek apmcbu seansiem?
Saturs Prskats par to, ko apmcmie cer iemcties.
Maksa Vai tiek izpildtas vietjs tiesisks prasbas par maksas pakalpojumiem?
Laika izvle Apmcbu datums, laiks un ilgums.
Personas Grupas seansu gadjum: personu uzvrdi un skaits.

K rkoties: rakstiet tuvkajam sertifictajam instruktoram un vienojieties par apmcbu seansu.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français