Wordfast
email   password     Lost password?

Poduka na lokalnoj razini

Ova stranica navodi linkove profesionalaca koji na lokalnoj razini mogu pruiti poduku u koritenju Wordfasta, prevoditeljskih tehnika i sl.

Ovi profesionalci (instruktori) pruaju poduku kojom korisnici mogu stei osnovno / srednje napredno znanje (praktikanti). U slabo vjerojatnom sluaju uestalog i/ili izrazitog nezadovoljstva praktikanata, instruktori mogu biti uklonjeni s popisa bez prethodnog upozorenja ili objanjenja .

Praktikanti moraju imati na umu da instruktori obino ne odgovaraju na hitna pitanja putem telefona niti pruaju podrku, ve daju satove poduke. Nadalje, profesionalna poduka nije besplatna. Cijenu poduke (ako se trai) odreuje svaki instruktor prema vlastitom nahoenju. O njoj valja otvoreno razgovarati i dogovoriti je unaprijed.

elite li postati instruktor? Prijavite se na info@wordfast.net

Trebate li poduku za Wordfast / MsWord i sl.?Pronaite najblieg instruktora

Pojedinosti koje valja meusobno dogovoriti prije satova poduke:

Lokacija mjesto na kojemu e se odrati satovi poduke
Sadraj pregled onoga to korisnici mogu oekivati da e nauiti
Cijena u skladu s lokalnim zahtjevima za plaanje usluga
Vrijeme odravanja datum, poetak i trajanje sata
Sudionici ime / broj osoba koje e prisustvovati satovima grupne poduke

Postupak: obratite se najbliem ovlatenom instruktoru i dogovorite prvi neformalni susret ili prvi sat obuke.

Imenik ovlatenih instruktora

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français