Wordfast
email   password     Lost password?

Projekts, ko stimul tulkoanas kopiena un kas tiek izstrdts ts interess

Wordfast pirmsskumi rodami 1999. gada skum. Taj laik bija pieejams oti maz programmatras pakotu ar tulkoanas atmiu un ts tika piedvtas par prmrgi augstm cenm.
Tpc pirmais mris bija izstrdt tulkotjiem efektvu TM pakotni par pieemamu cenu. Otrais mris bija izveidot rku, ko ir vienkri lietot, lai tulkotji vartu koncentrties uz sava darbu bez nepiecieambas bt datoru ekspertiem.

Liela tulkoanas aentra izvljs Wordfast 2.0 par savu galveno rku gan darbam uz vietas, gan ar saviem rtata tulkotjiem. Galvenais nolks tomr bija nodroint saderbu ar vadoo iepriekjo sistmu (Trados), pievienojot kvalittes prbaudes funkcijas, terminoloijas prbaudi, k ar iespjas strdt tkl. Nozmg projekt, kur bija iesaistti 20 tulkotji, kas vairk nek 9 mneus strdja tkl ar vienu kopju TM, tika veikta Wordfast pamatga prbaude, kura pardja, ka Worfast ir sasniegusi rpniecisku briedumu. Tdjdi tika radta 3. versija.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français