email   password    

Računarski potpomognuto prevođenje
(CAT=Computer Aided Translation)-tabela poređenja

Wordfast Workbench SDLX
Cena vrlo povoljna strašno visoka srednja
Zaštitni modus Potpuno transparentan Hardver dongl (ne sme se izgubiti!). Oba zaštitna modusa po želji prilikom kupovine.
Funkcije osiguranja kvaliteta Da Ne Ne
Sinhronizovana kontrola spiska reči Da Ne Ne
Sinhronizovana Kontrola crne liste Da Ne Ne
Kompatibilnost Macintosh/PC Da Ne Da, sa PC-emulatorom
Ugrađivanje eksternih rečnika Da, svaki - i Vaš Samo Multiterm Ne
Integrisani, promenljivi spiskovi reči Da, tri spiska reči Nijedan Da, jedan
Potpuna integracija u MS-Word Da Ne. Radi se sa dva programa istovremeno. Ne. Radi se sa dva programa istovremeno.
Mogućnost mrežnog povezivanja Da Da Da
Pozadinska memorija Da Da Ne
Predaja u međumemoriju Da Ne. Međumemorija se poništava pri prelasku iz segmenta u segment. Da
Podrška tegovanim formatima fajlova Da Da Da
Podrška formatima fajlova sa Jumps i Popups Da Da Da
Prevođenje direktno iz Excel™-a Da Ne Mora se konvertirati sa Tab-razdvajanjem (Formatiranja se gube)
Prevođenje direktno iz PowerPoint™-a Da Sa proširenjem Da
Direktno prevođenje iz Access™-a Da Ne Ne
TM-format, koji se lako opslužuje Da: kompatibilan sa MS-Word™/Excel™ itd. Ne Da
Obim paketa 500 KB komprimiran. Jednostavno skidanje, instalacija za 3 sekunde. CD-ROM ili beskrajno skidanje CD-ROM ili beskrajno skidanje
Povezivanje sa mašinskim prevođenjem Da, praktično sa bilo kojim MT-softverom Ne Da, ali samo sa sopstvenim MT-softverom, koji morate posebno kupiti
Neposredno prevođenje HTML-dokumenata Da Da Da

Ovo poređenje se zasniva na Wordfast 3.34 i Trados Translator's Workbench 3.
Vlasnička prava marki su u posedu njihovih vlasnika.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français