email   password    

Wordfast և այլ թարգմանական ծրագրեր. համեմատական աղյուսակ

Wordfast Trados Workbench SDLX
Գինը Խիստ մատչելի Շատ թանկ Չափավոր
Տվյալների պահպանման եղանակը Միանգամայն թափանցիկ Էլեկտրոնային բանալին կորցնելու դեպքում տվյալները չեն վերականգնվում Պահպանման 2 եղանակ` ըստ ընտրության
Որակի ստուգման գործողություններ Այո Ոչ Ոչ
Բառացանկի օգտագործման հսկողություն Այո Այո Ոչ
Տերմինաբանական հսկողություն ըստ արգելված բառացանկի Այո Ոչ Ոչ
Mac/PC համատեղելիություն Այո Ոչ Այո` PC նմանակիչ կիրառելով
Այլ բառարանների գործածում Այո, ցանկացած բառարան Միայն Multiterm Ոչ
Փոփոխելի բառացանկի ներմուծում Այո, մինչև երեք բառացանկ Ոչ մի Միայն մեկ բառացանկ
MS Word ծրագրի հետ միահավաք միջավայր Այո Ոչ, երկու ծրագրերն աշխատում են առանձին Ոչ, երկու ծրագրերն աշխատում են առանձին
Ցանցային տեղադրում Այո Այո Այո
Պասիվ հիշողություն Այո Այո Ոչ
Ժամանակավոր հիշողության օգտագործում Այո Ոչ, մեկ հատվածիծ մյուսն անցնելիս հիշողությունը չի պահպանվում Այո
Հայտանշված տեքստի թարգմանություն Այո Այո Այո
Աշխատանք երկրորդական պատուհանների հետ Այո Այո Այո
Թարգմանություն MS Excel™ միջավայրում Այո Ոչ Պահանջում է փոխակերպում, որի արդյունքում կորում է փաստաթղթի ձևաչափը
Թարգմանություն MS PowerPoint™ միջավայրում Այո Փաստաթղթի ձևաչափը փոխելով Այո
Թարգմանություն MS Access™ միջավայրում Այո Ոչ Ոչ
TM տեքստային հեշտ կիրառվող ձևաչափ Այո, համատեղելի է Ms-Word™/Excel™ և այլ ծրագրերի հետ Ոչ Այո
Ծրագրի ձեռքբերման եղանակը Սեղմված վիճակում` 500 կբ: Հեշտությամբ կարելի է բեռնել ինտերնետից: Սեղմապնակով կամ անվերջ բեռնում ինտերնետից Սեղմապնակով կամ երկար բեռնում
Աշխատանք մեքենայական թարգմանության ծրագրերի հետ Այո, ցանկացած ՄԹ ծրագիր Ոչ Այո, բայց միայն իր սեփական ՄԹ փաթեթը, որը վաճառվում է առանձին
HTML կոդավորման թարգմանություն Այո Այո Այո

Այս աղյուսակում ներկայացված են Wordfast 3.34 և Trados Translator's Workbench 3 ծրագրերի համեմատության արդյունքները:
Բոլոր նշված ապրանքանիշերը հանդիսանում են իրենց սեփականատերերի սեփականությունը:

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en fran├žais