email   password    

Usporedba s drugim CAT alatima - pregled

Wordfast Workbench SDLX
Cijena vrlo umjerena strašno visoka umjerena
Način zaštite potpuno transparentan fizički dongle - ni slučajno ga nemojte izgubiti oba načina zaštite, po izboru kupca
Funkcije provjere kvalitete da ne ne
Upravljanje glosarima u stvarnom vremenu da ne ne
Kontrola nepoželjnih termina u stvarnom vremenu da ne ne
Kompatibilnost s Mac/PC računalima da ne da, uz PC emulator
Povezivanje s vanjskim rječnicima da, bilo koji rječnik, vlastiti rječnik samo MultiTerm ne
Integrirani, prilagodljivi glosari da, 3 glosara nijedan da, jedan
Potpuna integracija u MS Word da ne, radite s dvije zasebne aplikacije ne, radite s dvije zasebne aplikacije
Mrežna podrška da da da
Pozadinska memorija da da ne
Clipboard tijekom rada da ne, clipboard je izgubljen među segmentima da
Podrška za datoteke s oznakama (tagged files) da da da
Podrška za datoteke sa skočnim / pop-up prozorčićima da da da
Izravno prevođenje iz Excela™ da ne nužno je konvertiranje u tekstualni format s podacima razmaknutim tabulatorom, pri čemu se gubi formatiranje
Izravno prevođenje iz PowerPointa™ da putem ekstenzije da
Izravno prevođenje iz Accessa™ da ne ne
Praktičan format prijevodne memorije da, kompatibilan s MS Wordom™ / Excelom™ ne da
Veličina zip datoteka veličine 500 KB, jednostavan download, instalacija je gotova za 3 sekunde CD-ROM ili beskonačan download CD-ROM ili dugi download
Povezivanje sa softverom za strojno prevođenje (MT) da, s praktički svim softverskim paketima za strojno prevođenje ne da, ali s njihovim vlastitim softverskim paketom za strojno prevođenje koji morate dokupiti
Izravno prevođenje HTML datoteka da da da

Usporedba se temelji na programskim verzijama Wordfast 3.34 i Trados Translator's Workbench 3.
Svi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français