email   password    

Wordfast đã được thương mại hóa

Wordfast 3 được cung cấp miễn phí từ 2002 để c i đặt trên máy tính riêng biệt. Việc c i đặt n y cần có những số "c i đặt" riêng, các số n y được cung cấp miễn phí.

Chúng tôi luôn nói rõ rằng một ng y n o đó Wordfast sẽ trở th nh phần m?m thương mại - như trong hướng dẫn từ phiên bản 3:

Giá: xem thêm tại (http://geocities.com/wordfast) dể biết giá hiện tại.�

Phiên bản miễn phí cung cấp từ 2002 cho những c i đặt riêng, sẽ vẫn có giá trị nếu chưa thay đổi những số đó (số có thể thay đổi khi dịnh dạng/thay đĩa cứng).

V o tháng chín năm 2002, chúng tôi có đưa ra bình ch?n thảo luận v? các công cụ dịch thuật liên quan đến việc định giá cho Wordfast. Giá hiện nay của Wordfast dựa theo lần thăm dò đó.

Giá n y chỉ bằng 1/5 các công cụ dịch thuật khác; vãn có giảm giá cho các dịch giả ở những khu vực chưa có khả năng thanh toán; cũng như các tổ chức giáo dục v /hoặc tổ chức nhân đạo.

Phần +CÔNG CỤ vẫn miễn phí.

BQT Wordfast

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français