email   password    

Wordfast je už spoplatnený

Wordfast 3 bol v roku 2002 distribuovaný ako inštalácia na jednotlivé počítače zadarmo. Každá inštalácia vytvorila osobitné inštalačné číslo, pre ktoré bola zadarmo distribuovaná jedna licencia.

Už od začiatku bolo jasné, že jedného dňa bude Wordfast plateným softvérom - ako je uvedené v manuále verzie č. 3:

"Cena licencie: pre aktuálne cenové podmienky viď našu webstránku (http://geocities.com/wordfast)."

Licencie zadarmo, ktoré boli dodané v roku 2002 pre osobitné inštalácie, zostali platné až pokým sa nezmenilo inštalačné číslo (toto sa môže zmeniť pri formátovaní alebo zmene pevného disku).

V septembri 2002 sme zahájili vo verejnej diskusnej skupine o pomocných prekladových nástrojoch tému, ako by mal byť Wordfast spoplatnený. Aktuálna cena za Wordfast je výsledkom, ktorý vzišiel z tejto diskusie.

Táto cena sa rovná približne jednej pätine ceny, ktorú by ste dali za iné prekladové nástroje; výhodná zľava je ponúkaná nezávislým, samostatne pracujúcim prekladateľom, ktorí majú sídlo v ekonomických zónach, kde sú bežné ceny softvéru vysoké; vzdelávacím a/alebo dobročinným organizáciám softvér darujeme.

Program +TOOLS je pre každého zadarmo.

Váš Wordfast Team

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français