email   password    

Một công cụ dịch thuật mở

Wordfast l phần m?m dịch máy dùng cho Microsoft Word trên PC v Mac (xem quy cách kỹ thuật hoặc hệ đi?u h nh).

Wordfast cung cấp một định dạng mở cho tất cả dữ liệu, nhưng vẫn giữ nguyên khả năng tương thích với Trados v phần lớ công cụ CAT khác. Không chỉ các tệp tin Word, Excel, PowerPoint, Access m còn h ng l?at văn bản đánh dấu khác đ?u dịch được. Wordfast kết nối với MT khác như PowerTranslator�, Systran�, Reverso�,... Ngo i ra còn rất nhi?u chức năng mạnh mẽ khác.

Dù Wordfast l cộng cụ dịch thuật hữu hiệu, nó vẫn kết nối dễ d ng với t i khoản & các công ty dịch thuật. Tất cả những chức nangư n y được gói trong mẫu Word� đơn giản; dữ liệu có thể đưỡ chia sẻ qua mạng LAN hay internet.

Dùng thử: (không có phiên bản dùng thử đặc biệt n o) Wordfast chạy miễn phí (không cần giấy phép) với bộ nhớ lên tới 110 Kb, v /hoặc 500 TU (đơn vị dịch thuật ). Nói cách khác, Wordfast có thể sử dụng miễn phí cho những công việc giản đơn, với đầy đủ các tính năng (so sánh với bản dùng thử của Trados bị giới hạn dưới 100 TU). Mua bản quy?n để b? giới hạn n y bạn sẽ dùng được Wordfast với bất cứ dung lượng n o.

Tải Wordfast xuống chỉ mất 2 phút ở tốc độ 56Kbp (tệp tin nặng: 590 Kb). ?ừng có quên tệp tin hướng dẫn nhé!


Ms-Office, Word, Excel v PowerPoint l thương hiệu đăng ký của Tập đo n Microsoft.
Workbench dịch thuật l đăng ký của Tập đo n Trados.
Các thương hiệu khác thuộc ngừoi sở hữu riêng.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français