email   password    

Pagsasanib ng Wordfast sa isang datihang environment

Tatlong katotohanan:

 • Ang Wordfast ay compatible sa halos lahat ng mga datihang environment sa pagsasalin (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, sa pamamagitan man ng pormat na TMX, o direkta, sa antas ng katutubong pormat).
   

 • Ang Wordfast ay compatible sa mga file na inihanda (nilagyan ng mga tag) para isalin sa pamamagitan ng mga istandard na kasangkapan, kagaya ng mga pansala ng Trados (Stagger) o RWS (Rainbow).
   

 • Ang Wordfast ay compatible sa antas ng dokumentong naisalin na (hati-hati na sa mga segment, nasa dalawang wika) sa pamamagitan ng Trados: ang isang file na isinalin ng Wordfast ay maaaring linisin sa pamamagitan ng Trados, at pabalik.
   

Halimbawa: Trados ang iyong datihang environment sa pagsasalin

 • Ang mga file ay in-house na inihahanda/nilalagyan ng mga tag gamit ang mga kasangkapan at pansala na dati mo nang hawak.
      May isang workstation na nakatalaga sa gawaing ito
   

 • Ang mga file ay isinasalin sa pamamagitan ng Wordfast.
      Ang kinakailangang dami ng tagasalin ay nasasangkapan ng Wordfast
   

 • Ang mga file na naisalin na ay in-house na nililinis/inaalisan ng mga tag.
      May isang workstation na nakatalaga sa gawaing ito

Nangangahulugan ito ng halos agarang deployment, menos na oras para matutunan at malaking menos-gastos, habang pinakikinabangan ang mas mahusay na mga katangian ng Wordfast sa pagpoproseso ng terminolohiya at pagtiyak sa kalidad habang nagsasalin:

 • Muling magagamit ang mga terminolohiya ng kliyente dulot ng pinakamadaling gamiting pormat ng talasalitaan (lubos, tuwirang compatible sa pormat na Ms-Word/Excel/Access, Txt at halos lahat ng karaniwang ginagamit na pormat sa terminolohiya);
   

 • "Impormatibong" pagkilala sa terminolohiya sa pamamagitan ng mga talasalitaang walang hangganan ang laki (ipinababatid sa tagasalin, sa bawat segment, ang mga terminong nasa talasalitaan na ng ahensya at/o kliyente, na may agad na access sa salin ng mga iyon, nang hindi lumalabas sa Ms-Word);
   

 • "Nakareremedyong" kontrol sa terminolohiya: pinaaalalahanan ang tagasalin kapag hindi niya ginagamit ang itinakdang terminolohiya, at sinasabihang iwasto ang terminolohiya sa proseso mismo ng pagsasalin, para maiwasan ang pag-aaksaya ng oras pagkatapos ng pagsasalin, pagbaba ng kalidad, atbp.;
   

 • Ang pagtiyak sa kalidad pagkatapos ng pagsasalin (hal. in-agency o in-house) ay pwedeng paandarin sa maramihang file para tukuyin ang mga kamalian sa terminolohiya at/o tipograpiya nang may kumpletong pag-uulat.

Isang punto tungkol sa pangangalaga sa iyong ipinuhunan. Di tulad ng halos lahat ng kakumpitensya nito, ang Wordfast ay isang bukas na sistema: lahat ng datos ay maaasikaso sa pamamagitan ng mga istandard na kasangkapan tulad ng Word, Excel, Access atbp. Huwag magpadalus-dalos kapag namumuhunan sa mga sistemang nakasalalay sa mga nakalilitong eksklusibong pormat na dadagit sa iyong datos at gagawin kang bihag na merkadong mapagkakakitaan.

Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung may katanungan ka hinggil sa paggamit ng Wordfast.


Ang Ms-Office, Word, Excel at PowerPoint ay mga rehistradong trademark ng Microsoft corp.
Ang Translator`s Workbench ay rehistradong trademark ng Trados corp..
Lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kani-kanilang may-ari.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en fran├žais