email   password    

Integrácia Wordfastu do pôvodného prostredia

Tri skutočnosti:

 • Wordfast je kompatibilný so všetkými existujúcimi prekladateľskými prostrediami (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, a to buď cez TMX formát alebo priamo na úrovni pôvodného formátu aplikácie).
   

 • Wordfast je kompatibilný so súbormi pripravenými (tagovanými) na preklad štandardnými nástrojmi, ako je Trados (Stagger) alebo RWS (Rainbow) sada filtrov.
   

 • Wordfast je kompatibilný, na úrovni preloženého (segmentovaného, dvojjazyčného) dokumentu z Tradosu: preložený súbor Wordfastom môže byť vyčistený Tradosom a opačne.
   

Príklad: Ak je Vašim pôvodým prekladateľským prostredím Wordfast

 • Súbory sú pripravené/tagované u Vás za pomocou Vašich existujúcich nástrojov a filtrov.
      Na tento účel Vás slúži jeden počítač
   

 • Súbory sú preložené použitím Wordfastu.
      Potrebné množstvo prekladateľov využije Wordfast
   

 • Preložené súbory sú vyčistené/odtagované u Vás.
      Na tento účel Vás slúži jeden počítač

To znamená takmer okamžité rozbehnutie, minimálne problémy s osvojením a obrovské zníženie nákladov popri využitiu výhod z použitia skvelej terminológie Wordfastu a funkciách kontroly kvality už na úrovni ropracovaného prekladu:

 • Možnosť opakovaného použitia klientovej terminológie sa črtá vďaka najjednoduchšiemu formátu slovníka, aký si viete predstaviť (úplne, priamo kompatibilný s Ms-Word/Excel/Access, Txt formátom a skoro všetkými formátmi terminológií, ktoré sú bežne používané);
   

 • "Informatívne" rozoznávanie terminológie za použitia slovníkov neobmedzených veľkostí (prekladateľ je informovaný o každej časti termínov, ktoré sa nachádzajú a agentúre a/alebo klientovom slovníku s priamym vstupom do ich prekladu, a to bez nutnosti opustenia Ms-Wordu);
   

 • "Preventívna" kontrola terminológie: prekladateľ je upozornený, keď zabudne použiť požadovanú terminológiu a je vyzvaný na jej úpravu vrámci rozpracovaného prekladu, aby sa vyhol strate času potrebnému na prípadnú kontrolu po ukončení prekladu, strate kvality, atď.;
   

 • Kontrola kvality terminológie a/alebo preklepov môže byť spustená po ukončení prekladania (napr. v agentúre alebo doma) vo všetkých súboroch s vydaním informačnej správy.

 • Ako chrániť Vašu investíciu. V porovnaní s prakticky všetkými konkurenčnými produktami je Wordfast otvoreným systémom: všetky dáta môžu byť uložené pomocou štandardných nástrojov, ako sú Word, Excel, Access, atď. Poriadne porozmýšľajte predtým, ako investujete do zaručených systémov patentovaných formátov, ktoré Vám napadnú Vaše dáta a zmenia Vás na lukratívnú obeť na trhu.

  Neváhajte nás kontaktovať, ak máte nejaké otázky ohľadom uplatnenia Wordfastu.


  Ms-Office, Word, Excel a PowerPoint sú zapísané ochranné známky firmy Microsoft corp.
  Translator's Workbench je zapísaná ochranná známka firmy Trados corp..
  Všetky ostatné ochranné známky patria ich vlastníkom.

  albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
  Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français