email   password    

Integrcia Wordfastu do pvodnho prostredia

Tri skutočnosti:

 • Wordfast je kompatibiln so vetkmi existujcimi prekladateľskmi prostrediami (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit, a to buď cez TMX formt alebo priamo na rovni pvodnho formtu aplikcie).
   

 • Wordfast je kompatibiln so sbormi pripravenmi (tagovanmi) na preklad tandardnmi nstrojmi, ako je Trados (Stagger) alebo RWS (Rainbow) sada filtrov.
   

 • Wordfast je kompatibiln, na rovni preloenho (segmentovanho, dvojjazyčnho) dokumentu z Tradosu: preloen sbor Wordfastom me byť vyčisten Tradosom a opačne.
   

Prklad: Ak je Vaim pvodm prekladateľskm prostredm Wordfast

 • Sbory s pripraven/tagovan u Vs za pomocou Vaich existujcich nstrojov a filtrov.
      Na tento čel Vs sli jeden počtač
   

 • Sbory s preloen pouitm Wordfastu.
      Potrebn mnostvo prekladateľov vyuije Wordfast
   

 • Preloen sbory s vyčisten/odtagovan u Vs.
      Na tento čel Vs sli jeden počtač

To znamen takmer okamit rozbehnutie, minimlne problmy s osvojenm a obrovsk znenie nkladov popri vyuitiu vhod z pouitia skvelej terminolgie Wordfastu a funkcich kontroly kvality u na rovni ropracovanho prekladu:

 • Monosť opakovanho pouitia klientovej terminolgie sa črt vďaka najjednoduchiemu formtu slovnka, ak si viete predstaviť (plne, priamo kompatibiln s Ms-Word/Excel/Access, Txt formtom a skoro vetkmi formtmi terminolgi, ktor s bene pouvan);
   

 • "Informatvne" rozoznvanie terminolgie za pouitia slovnkov neobmedzench veľkost (prekladateľ je informovan o kadej časti termnov, ktor sa nachdzaj a agentre a/alebo klientovom slovnku s priamym vstupom do ich prekladu, a to bez nutnosti opustenia Ms-Wordu);
   

 • "Preventvna" kontrola terminolgie: prekladateľ je upozornen, keď zabudne pouiť poadovan terminolgiu a je vyzvan na jej pravu vrmci rozpracovanho prekladu, aby sa vyhol strate času potrebnmu na prpadn kontrolu po ukončen prekladu, strate kvality, atď.;
   

 • Kontrola kvality terminolgie a/alebo preklepov me byť spusten po ukončen prekladania (napr. v agentre alebo doma) vo vetkch sboroch s vydanm informačnej sprvy.

 • Ako chrniť Vau investciu. V porovnan s prakticky vetkmi konkurenčnmi produktami je Wordfast otvorenm systmom: vetky dta mu byť uloen pomocou tandardnch nstrojov, ako s Word, Excel, Access, atď. Poriadne porozmľajte predtm, ako investujete do zaručench systmov patentovanch formtov, ktor Vm napadn Vae dta a zmenia Vs na lukratvn obeť na trhu.

  Nevhajte ns kontaktovať, ak mte nejak otzky ohľadom uplatnenia Wordfastu.


  Ms-Office, Word, Excel a PowerPoint s zapsan ochrann znmky firmy Microsoft corp.
  Translator's Workbench je zapsan ochrann znmka firmy Trados corp..
  Vetky ostatn ochrann znmky patria ich vlastnkom.

  albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
  Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français