email   password    

Mga ispesipikasyong teknikal

Translation memory
Mga talasalitaan
Mga suportadong wika
Pormat ng dokumento
Pagtiyak sa kalidad
Iba pang katangian
Mga rekisito sa sistema

Translation memory (TM)

Laki: hanggang 1,000,000 Translation Unit (TU) bawat TM. Pansinin na ang proyektong VLTM ng Wordfast ay makapagpapalaki sa kapasidad ng TM kung may access ka sa internet.
(Ang 1,000,000 TU ay katumbas ng 20 taong trabaho ng isang full-time na tagasalin.)

Pormat: Ang mga TM na ginagamit ng Wordfast ay maaaring plain text (ANSI) o Unicode (UTF-16). Ang Wordfast na pormat ng TM ay bukas, diretsahan, madaling basahin, pangalagaan, ibahagi at iimbak. Kung tutuusin, kahit anong text editor ay makapagbubukas ng Wordfast TM. Microsoft Word ang maaaring gamitin para pangasiwaan ang mga TM, pero ang Wordfast mismo ay may mga kasangkapan para i-edit, siksikin, kaltasan, pagsanibin o tuluyang baguhin ang mga TM.

Ang bukas na pormat na ito ay nangangahulugan ng matibay na datos, superyor na kakayahang umangkop sa iba't ibang trabaho at pagiging compatible. Ito na malamang ang pinakasiksik na pormat sa industriya: ang isang Wordfast TM ay karaniwang tatlo o apat na beses na mas magaan kaysa mga kakumpitensya. Mahalaga ito kung malalaking koleksyon ng mga TM ang pag-uusapan.

Walang ipinagbago ang Wordfast na pormat ng TM: magkakapareho ang pormat ng bersyong 1, 2, 3, 4 ng Wordfast. Ang pormat na ito ay maaaring dagdagan ng mga katangian sa hinaharap nang hindi sinisira ang compatiblity sa mga naunang bersyon. Karamihan sa ibang kasangkapan ay nagbabago ng pormat tuwing may bagong bersyon, kaya lumilitaw ang kahinaan ng pagkakadisenyo, o ang tusong pakulong pangnegosyo.

Compatibility: Ang Wordfast ay nakasusulat at nakababasa (nakakapag-import mula, nakakapag-eksport tungo) sa pormat na TMX.

TM engine performance: Ang TM engine ng Wordfast ay ginawa para makasumpong ng eksakto at/o kahawig na mga salin kadalasan sa loob ng wala pang kalahating segundo. Kapag walang kahawig o eksaktong salin, ang Wordfast ay maaaring kumuha ng mga ekspresyon o tekstong may kaugnayan sa bahaging isinasalin.

Integrasyon: Ang TM engine ng Wordfast ay lubos na nakasanib sa Ms-Word: hindi mo na kailangang gumamit ng iba pang program.

Networking: Hanggang 20 user ang maaaring magsalo-salo sa isang TM sa isang LAN (Local Area Network).

Mga talasalitaan

Hanggang tatlong talasalitaan ang maaaring sabay-sabay na gamitin ng Wordfast.

Laki: kung tutuusin ay walang hangganan ang laki ng isang talasalitaan sa Wordfast. Sadya itong nilimita sa 250,000 lahok. Karamihan ng talasalitaang nakatuon sa isang proyekto na inilalaan ng mga kliyente ay di hamak na mas maliit sa 10,000 ang nilalamang termino.

Pormat: tulad ng pormat ng TM, ang pormat ng talasalitaan ay plain text (unicode o hindi), na pinaghihiwa-hiwalay ng mga tab. Samakatwid ay napakadaling mag-paste ng mga termino sa isang talasalitaan ng Wordfast sa pamamagitan ng clipboard.

Mga katangian: Ang mga talasalitaan ng Wordfast ay nagbibigay ng kumpletong hanay ng mga serbisyo, mula sa paghahanap ng isang termino o ekspresyon, hanggang sa ganap na pagkilala sa mga termino na ora mismo ay nagmamarka sa mga natukoy na termino sa bahaging isinasalin.

Fuzzy terminology recognition: Ang Wordfast ay nakakakilala ng mga eksakto at kahawig na termino sa mga talasalitaan. Ang mga talasalitaan ay maaaring agad na gamitin, o timplahin sa pamamagitan ng mga wildcard para tumugma sa pangangailangan. Ang fuzzy terminology recognition engine ng Wordfast ay pwede ring awtomatikong kumilala ng iba't ibang banghay ng isang termino o ekspresyon.

Integrasyon: Ang mga talasalitaan ng Wordfast ay lubos na nakasanib sa Ms-Word - hindi mo na kailangang gumamit ng iba pang program.

Networking: Hanggang 20 user ang maaaring magsalo-salo sa pare-parehong talasalitaan sa isang LAN (Local Area Network).

Mga suportadong wika

Ang Wordfast ay magagamit sa pagsasalin ng anumang wikang suportado ng Microsoft Word. Kabilang dito ang Chinese/Japanese/Korean, mga wikang kanan-pakaliwa (Arabic, Hebrew), Cyrillic, bukod pa sa lahat ng wikang European na nakabatay sa Latin, mga wikang Central European, Greek, iba't ibang anyo ng Hindi, maraming wikang minorya atbp.

Pormat ng dokumento

Ms-Word ang text editor na gamit ng Wordfast, kaya dala nito ang lahat ng pormat na kilala ng Ms-Word. Bukod dito, ang Wordfast ay magagamit din para magsalin ng mga dokumentong Excel at PowerPoint na hindi na mangangailangan ng anumang pansala o pang-tag. Kaya ng Wordfast ang mga dokumentong HTML. Ang Wordfast ay compatible sa "tagged" na pormat na gawa ng RWS Rainbow, Trados Stagger atbp., kaya ang Wordfast ay madaling isanib sa karaniwang daloy ng trabaho sa proyekto ng mga ahensya (Trados-based o iba pa) para trabahunin ang mga file na FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker, atbp. kung ang mga ito ay nilagyan ng mga tag o inihanda para sa Ms-Word.

Pagtiyak sa kalidad

Ang Wordfast ay maraming katangiang pantiyak ng kalidad (QC) habang nasa proseso ng pagsasalin, para makamenos sa maaaksayang oras pagkatapos ng pagsasalin. Maaari ring paandarin ang QC check pagkatapos magsalin at gumawa ng QC report na makatutulong para tumukoy ng mga posibleng problema. Ang QC check ay ginagawa sa mga puntong tipograpikal, kaugnay ng mga terminong hindi maisasalin, at kaugnay ng mga rekisito sa terminolohiya.

Iba pang katangian

Napakarami ng iba pang katangian para mailarawan dito. Ang Wordfast ay maaaring gumamit ng mga diksyonaryong eksternal at third-party (Collins™, Merriam Webster™, Harrap's™, Langenscheidt™, Larousse™, etc.), maikakawing sa machine translation, naghahain ng Context search sa kasalukuyang TM, Concordance search (paghahanap ng mga termino at ekspresyon sa isang kalipunan ng mga dokumentong di pa naisasalin). May daan-daan pang katangiang makatutulong para iangkop ang Wordfast sa partikular na mga proyekto. Pwedeng magdagdag ng mga Ms-Word macro para tugunan ang pinakamahihirap na proyektong pagsasalin, kaya magkakaroon ng walang-hanggang mga posibilidad.

Mga rekisito sa sistema

Hindi usapin kung ano man ang sistema (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office).

Ang Wordfast ay gagana nang maayos sa anumang sistemang maayos na nakapagpapaandar ng Microsoft Word 97 o mas mataas. Ang Wordfast ay istriktong add-on para sa Ms-Word, at hindi gumagamit ng anupamang rekurso (walang mga DLL, walang runtime, walang mga EXE file).

Ang mga suportadong bersyon ng Ms-Word ay: Word 97, Word 2000, Word 2002 (a.k.a. XP), Word 2003, Word 2007, gayundin ang Word 98, Word 2001, Word X, at Word 2004 (pero hindi ang Word 2008) sa MacIntosh. Mas mahusay ang takbo ng Ms-Word (sa bilis, kawalang-palya atbp.), mas mahusay ang takbo Wordfast. Kahit simpleng 120-Mhz Windows 95 na workstation na may Ms-Word 97 ay uubra na. Sa MacIntosh, iminumungkahi ang mabilis na processor (1 Ghz) para sa OSX. Tingnan ang mga suportadong plataporma para sa mas detalyadong impormasyon sa paksang ito.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français