Wordfast
email   password     Lost password?

Tehnine lastnosti

Prevajalski spomin (Translation memory)
Besednjaki
Podprti jeziki
Oblika zapisa
Preverjanje kakovosti (QC)
Ostale monosti
Sistemske zahteve
 

Prevajalski spomin - (Translation memory - TM)

Obseg: do 500,000 prevajalskih enot (Translation Units - TU) na TM. Wordfast server, brezplaen dodatek za Wordfast, povea obseg na velikanskih 5,000.000 TU.

Format: Wordfast uporablja ali navaden tekst (.txt), ali Unicode (UTF-16) TM. Worfast-ov TM format je odprt, neposreden, preprost za branje, vzdrevanje, skupinsko rabo, in shranjevanje. Katerikoli urejevalnik besedila lahko odpre Wordfast TM. Za urejanje TM lahko uporabljate Ms-Word, eprav Wordfast sam ponuja orodja za urejanje, stiskanje, krenje, zdruevanj in obraanje TM.

Zaradi formata se podatki ne izgubljajo in kvarijo, dobite izjemno prilagodljivost in zdruljivost podatkov. To je verjetno najbolj strnjen format: Wordfast-ov TM je obiajno tri do tirikrat manj obseen kot pri konkureci, kar je zelo pomembno pri obirnejih zbirkah TM.

Wordfast-ov TM format se ni nikoli spreminjal: Wordfast razliice 1, 2, 3 in 4 vse uporabljajo isti format. Format se lahko iri v bodoih razliicah, brez da bi se izgubila zdruljivost s prejnjimi razliicami. Veina drugih orodij spreminja format z vsako novo razliico. S tem kaejo na pomanjkljivo nartovanje, ali pa prodajno zaroto.

Zdruljivost: Wordfast bere in pie (uvaa in izvaa)TMX format. PlusTools, brezplaen dodatek,omogoa Wordfast-u branje (uvoz) Trados-ovega TXT izvoznega formata, in IBM-ovega Translation Manager EXP formata.

TM zmogljivosti algoritma: Wordfast-ov TM algoritem v veini primerov poie natanne in/ali delne (fuzzy) ujeme v manj kot pol sekunde. V kolikor ne obstajajo delni ali natanni ujemi, lahko Wordfast prenese izraze ali besedilo, ki ustreza izvornemu segmentu, ki se prevaja.

Integracija: Wordfast-ov TM algoritem je popolnoma integriran v Ms-Word: ni Vam potrebno poganjati drugih programov.

Delo v mrei: Preko lokalne mree (LAN - Local Area Network) lahko na isti TM dostopa do 20 uporabnikov.

Besednjak

Wordfast lahko hkrati uporablja tri besednjake.

Obseg: obseg besednjaka v Wordfast-u je praktino neomejen. Sami smo ga omejili na 500.000 vnosov. Veina na projekt vezanih besednjakov, ki jih dostavijo stranke, obsega precej manj kot 10.000 vnosov.

Format: kot format TM-ja, je tudi format besednjaka navaden tekst (unicode ali ne), razdeljen s tabulatorji. Kopiranje terminologije v Wordfast-ov besednjak preko odloia ne more bii laje. Wordfast zna odpreti Trados-ov MultiTerm format besednjaka in uporabiti terminologijo.

Lastnosti: Wordfast-ov besednjak nudi poln meni uslug, od iskanja terminov in izrazov, do prepoznave popolnega prekrivanja terminologije, ki v hipu osvetli poznane izraze v izvornem segmentu.

Delna (Fuzzy) prepoznava terminologije: Wordfast lahko prepozna natanno ali priblino terminologijo v besednjaku. Besednjaki se lahko uporabljajo s celimi besedami, ali prirejeni za iskanje po korenu besede. Wordfastova delna prepoznava terminologije lahko avtomatsko prepozna tudi razlin obrazila termina ali izraza.

Integracija: Wordfast-ovi besednjaki so popolnoma integrirani v Ms-Word - ni Vam potrebno poganjati drugih programov.

Delo v mrei: Preko lokalne mree (LAN - Local Area Network) lahko na isti besednjak dostopa do 20 uporabnikov.

Podprti jeziki

Wordfast se lahko uporablja za prevajanje vseh jezikov, ki jih podpira Microsoft Word. To vljuuje kitajino/japonino/korejino, jezike, ki se piejo od desne proti levi (arabina/hebrejina), cirilico, vse evropske jezike, ki uporabljajo latinico, grino, razline oblike hindi, veliko jezikov manjin itd.

Format datotek

Wordfast uporablja MS-Word kot urejevalnik besedila in s tem tudi vse formate, ki jih Ms-Word prepozna. Dodatno se lahko Wordfast uporabi za prevajanje Excel in PowerPoint datotek brez potrebe po dodatnih programih. Wordfast obvladuje tudi HTML dokumente, eje nameeno brezplano orodje PlusTools, ali pa je HTML dokument e oznaen (tagged). Wordfast je zdruljiv z "oznaenim" ("tagged") formatom, ki ga naredi RWS Rainbow, Trados Stagger itd., tako je Wordfast enostavno vkljuiti v projekte na osnovi Trados-ove arhitekture za delo z FrameMaker, SGML, Quark Xpress, PageMaker itd formati.

Preverjanje kakovosti (QC)

Wordfast nudi tevilne QC monosti e med prevajanjem in s tem zmanjevanje izgube asa po prevodu. QC se lahko poene tudi po prevodu in izdela QC poroilo, ki pomaga poiskati mone teave. QC je izveden na tipografskih tokah, upotevajo neprevedljive izraze in zahteve terminologije.

Ostale monosti

Ostalih monosti je enostavno preve, da bi jih opisovali tukaj. Wordfast zmore uporabljati zunanje slovarje, povezljiv je s strojim prevajanjem, nudi iskanje po vsebini v trenutnem TM, iskanje po skladnosti (iskanje izrazov po celotnem grobem dokumentu). tevilne ostale monosti pomagajo prolagoditi Wordfast potrebam vsakega projekta posebej. Dodajo se lahko Ms-Word makri za zadovoljitev najzahtevnejih prevajalskih projektov, kar odpira neskonne monosti.

Sistemske zahteve

Sistem (Windows 97...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) ni pomemben.

Wordfast tee na kateremkoli sistemu, ki je zmoen poganjeti Microsoft Word 97 ali viji. Wordfast izkljuno dodatek (add-on) za Ms-Word, in ne uporablja nobenih drugih sredstev (brez DLL, "runtime" ali EXE datotek).

Podprte Ms-Word verzije so: Word 97, Word 2000, Word 2002 (a.k.a. XP), Word 2003 kot tudi Word 98, Word 2001 and Word X na MacIntosh. Bolje kot dela Ms-Word (hitrost, zanesljivost ipd), toliko bolje dela Wordfast. Tudi poasne 120-Mhz Windows postaje, ki poganjajo Ms-Word 97 bodo v redu. Za MacIntosh, je priporoen srednji procesor(500 Mhz) z OS7-9, in hitreji (1 Ghz) za OSX. glej podprte platforme za natanneje informacije o tej temi.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français