Wordfast
email   password     Lost password?

Tehnilised nitajad

Tlkemlu
Snastikud
Toetatud keeled
Dokumendi formaat
Kvaliteedikontroll
Muud vimalused
Nuded ssteemile
 

Tlkemlu (TM)

Suurus: kuni 500 000 tlkehikut (T) TM-i kohta. Pange thele, et Wordfasti server, Wordfasti tasuta lisa, lisab tiendavalt mahtu 200 miljonit T-d.

Formaat: Wordfast kasutab kas lihtteksti (ANSI) vi Unicode'i (UTF-16)vormingus TM-e. Wordfasti TM-formaat on avatud, selgejooneline, kergesti loetav, hallatav, jagatav ja salvestatav. Wordfasti TM-e avavad praktiliselt kik tekstiredaktorid. TM-ide haldamiseks vib kasutada Microsoft Wordi, kuid Wordfast pakub ka ise triistu, TM-e millega redigeerida, tihendada, krpida, liita ja prata.

Selline avatud formaat thendab rikkumata andmeid, rmist mitmeklgsust ja hilduvust. See on arvatavasti kige kompaktsem formaat omas vallas: Wordfasti TM on mahult reeglina kolm kuni neli korda viksem kui vistlejate oma. See on oluline, kui jutt kib ulatuslikust TM-pangast.

Wordfasti TM-formaat pole kunagi muutunud: Wordfasti versioonid 1, 2, 3 ja 4 jagavad kik sama formaati. See formaat on laiendatav edaspidiste vimaluste tarbeks, hvitamata hilduvust eelmiste versioonidega. Enamus teistest triistadest muudab iga uue versiooni puhul formaati, mis paljastab kehva konstruktsiooni vi pahelise rivtte.

hilduvus: Wordfast loeb ja kirjutab (impordib, ekspordib) TMX-formaati. Tasuta lisa PlusTools vimaldab Wordfastil lugeda (importida) ka Tradose TXT-ekspordiformaati ja IBM Translation Manageri EXP-formaati.

TM-mootori sooritusnitajad: Wordfasti TM-mootor on ehitatud tuvastama tpseid ja/vi osalisi kordusi enamasti poole sekundi jooksul vi rutem. Kui pole ei osalisi ega tpseid kordusi, vib Wordfast vlja otsida vljendeid vi teksti, mis on tlgitava segmendiga seotud.

Integreerimine: Wordfasti TM-mootor on tiesti integreeritud Ms-Wordiga: puudub tarvidus kasutada kaht eraldi rakendust.

Vrgustus: hte ja sama TM-i saab LAN-is (kohtvrk) saavad samaaegselt jagada kuni 20 kasutajat.

Snastikud

Wordfast vib kasutada samaaegselt kuni kolme snastikku.

Suurus: Wordfasti snastiku suurus on sisuliselt piiramatu. Seda on vabatahtlikult piiratud 500 000 kirjeni. Enamus projektiphiseid snastikke, mida kliendid rakendavad, on harva suuremad kui 10 000 kirjet.

Formaat: Nagu ka TM-formaat, on snastiku formaat lihttekst (unicode vi mitte) ja tabeleraldusega. Seetttu on erakordselt kerge terminoloogiat likepuhvrist Wordfasti snastikku kleepida. Wordfast avab ka Trados MultiTermi snastikuformaati, et korduvkasutada sealset terminoloogiat.

Vimalused: Wordfasti snastikud pakuvad tervet rida teenuseid, alustades termini vi vljendi pringust ja lpetades tisvrtusliku terminoloogiatuvastusega, mis tstab teadaolevad terminid algallika segmendis reaalajas esile.

Osaliselt kattuva terminoloogia tuvastus: Wordfast tuvastab tpselt vi osaliselt kattuvat terminoloogiat snastikes. Snastikke vib kasutada olemasoleval kujul vi peenhlestada, kasutades metamrke, et rahuldada tpseid vajadusi. Wordfasti osaliselt kattuva terminoloogia tuvastuse mootor suudab htlasi automaatselt tuvastada termini vi vljendi mitmesuguseid erivorme.

Integreerimine: Wordfasti snastikud on tiesti integreeritud Ms-Wordiga - puudub tarvidus kasutada veel ht rakendust.

Vrgustus: hte ja sama snastikku saab LAN-is (kohtvrk) samaaegselt jagada kuni 20 kasutajat.

Toetatavad keeled

Wordfasti saab kasutada kikide nende keelte tlkimiseks, mida toetab Microsoft Word. Nende seas hiina/jaapani/korea, paremalt vasakule kirjutatavad keeled (araabia, heebrea), kirillitsa, lisaks kikidele Euroopa, ladina-phistele keeltele, Kesk-Euroopa keeled, kreeka keel, hindi keele vormid, hulgaliselt alamkeeli jne.

Dokumendi formaat

Wordfast kasutab tekstiredaktorina Ms-Wordi, vimaldades seelbi kasutada kiki formaate, mida Ms-Word tunneb. Lisaks sellele saab Wordfasti kasutada Exceli ja PowerPointi dokumentide tlkimiseks, vajamata filtreid vi sildistusvahendit. Wordfast suudab ksitseda HTML-dokumente, kui on installitud vabavaraline PlusTools vi kui HTML-dokument on sildistatud. Wordfast on hilduv "sildistatud" formaadiga, mida kasutab RWS Rainbow, Trados S-Tagger jne, seega saab Wordfasti hlpsasti integreerida Tradose-phise projekti lesehitusega, et ksitseda FrameMakeri, SGML-i, Quark Xpressi, PageMakeri jne formaate.

Kvaliteedikontroll

Wordfast pakub tlkeprotsessi kigus arvukalt KK funktsioone, mis minimeerib tlkimisjrgset ajakadu. Kvaliteedikontrolli saab lbi viia ka peale tlkimist ja toota KK raport, mis vib aidata mrgata potentsiaalseid probleeme. Kvaliteedikontroll arvestab tpograafilisi punkte, tlkimatuid termineid ja nudeid terminoloogiale.

Muud vimalused

Muid vimalusi on lihtsalt liiga palju, et neid siin kirjeldada. Wordfast suudab kasutada vliseid snaraamatuid, on lingitav masintlkega, pakub kontekstiphist otsingut tsolevas TM-is, konkordantsotsingut (terminite ja vljendite otsing ttlemata dokumendis). Sajad muud vimalused aitavad kohandada Wordfasti eriprojektide tarbeks. Lisada saab Ms-Wordi makrosid, et katta ka kige nudlikumate projektide vajadused ja avardada lputult vimalusi.

Nuded ssteemile

Ssteem (Windows 95...Window XP, Mac OS7...Mac OSX, Linux+Ms-Office) pole oluline.

Wordfast ttab kenasti igas ssteemis, kus trgeteta ttab Microsoft Word 97 vi uuem. Wordfast on kindlalt Ms-Wordi lisa ega kasuta muid ressursse (pole DLL-e, pole kitusaega, pole EXE-faile).

Toetatavad Ms-Wordi versioonid on: Word 97, Word 2000, Word 2002 (ehk XP), Word 2003 ning ka Word 98, Word 2001 ja Word X MacIntoshil. Mida paremini ttab Ms-Word (kiirus, usaldusvrsus jne), seda paremini ttab Wordfast. Hsti sobib isegi tagasihoidlik 120-MHz Windowsi tjaam, millel jookseb Ms-Word 97. MacIntoshil on OS7-9 puhul soovitatav keskmine protsessor (500 MHz) ja OSX puhul kiire (1 GHz). Vaadake artiklit toetatavad platvormid, et saada selle teema kohta tpsemat teavet.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français