email   password    

(CAT=Computer Aided Translation)

Wordfast je jedna programska prevodilačka memorija za Microsoft Word na PC-u i Macintosh-u (vidi kompatibilnost sistema). Wordfast dozvoljava potpuno transparentno, otvoreno formatiranje svih podataka, i pored toga ostaje direktno kompatibilan sa Trados-om 2, 3 & 5 (TM Exchange, MultiTerm Glossare, identino segmentiranje), TMX i IBM Translation Manager TMs. Excel, PowerPoint, Access fajlovi i svi Rainbow- ili Trados tegirani dokumenti se mogu jednostavno prevesti. Wordfast se moe povezati sa raunarskim prevodilakim software-ima, kao to su Power Translator, Systran, Reverso itd.

Wordfast je pre svega pomono sredstvo za prevodioce, ali ga je lako integrisati u radni proces prevodilakih agencija i kod velikih projekata. Pored svih ovih mogunosti, program je smeten u jednom jedinom Word-predloku. Sa Wordfast-om moete raditi u mreama i razmenjivati podatke preko interneta.

Wordfast moete skinuti za samo 2 minuta (pri 56 KBps/ veliina fajla: 520 KBytes). Registrovanjem otklanjate ogranienja probne verzije (256 prevodilakih jedinica / max. 100 KBytes veliina fajla prevodilake memorije).

Koristite uvek aktuelnu verziju. Na osnovu Vaih izvetaja se stalno ugrauju poboljanja.


MS-Office, Word, Excel i PowerPoint su zatiene marke od Microsoft Corp.
Translator's Workbench je zatiena marka od Trados Corp.
Vlasnika prava svih ostalih marki pripadaju svojim vlasnicima.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français