Wordfast
email   password     Lost password?

Univerzlny a otvoren nstroj pre prekladateľov

Wordfast je software vyuvajci prekladateľsk pamť, ktor pracuje pod Microsoft Wordom na PC a Mac (viď pecifikciu alebo podporovan platformy).

Wordfast ponka transparentn otvoren formt pre vetky svoje dta pri udran kompatibility s Tradosom a včiny nstrojov CAT. Jeho prostrednctvom mu byť preloen sbory vo Worde, Exceli, PowerPointe, Accessi, ale i irok kla tagovanch dokumentov. Wordfast me spolupracovať s prekladačmi, ako s PowerTranslator, Systran, Reverso, atď. Jeho sčasťou s i činn nstroje pre prcu s terminolgiou.

Hoci je Wordfast hlavne nstroj pre prekladateľa, je ľahko integrovateľn do systmu prce aj v prekladateľskch agentrach a veľkch podnikoch. Vetko toto je sstreden v jednoduchej, kompaktnej ablne pre Word; dta mu byť zdieľan prostrednctvom LANu alebo webu.

Skobn reim: (neexistuje iadna pecifick skobn verzia na stiahnutie) Wordfast pracuje zadarmo (bez licencie) v rmci svojich prekladateľskch pamt a do 110 kilobytov, a/alebo 500 prekladovch jednotiek. Inak povedan, me byť Wordfast pouit na mal alebo stredn zkazky zadarmo so vetkmi aktivovanmi funkciami (na rozdiel od Tradosu' demo verzie limitovanej na krtku prekladateľsk pamť 100 prekladovch jednotiek. Zakpenie licencie odstrni toto obmedzenie a umon Vm pouvať Wordfast na zkazky vetkch veľkost.

Wordfast je stiahnut za 2 minty cez 56Kbps (veľkosť sboru: 590 Kb). Nezabudnite si stiahnť aj manul!


Ms-Office, Word, Excel a PowerPoint s registrovan ochrann znmky firmy Microsoft corp.
Translator's Workbench je registrovan ochrann znmka firmy Trados corp.
Vetky ostatn ochrann znmky patria im majiteľom.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français