email   password    

Mga Sesyon ng Pagsasanay sa Wordfast para sa mga Indibidwal/Grupo

Kasalukuyan kaming naghahanap ng mga may karanasan sa paggamit ng Wordfast para maging tagapagsanay. Pinakakagyat ang pangangailangan namin ng mga tagapagsanay na nakatira sa North America. Kung nakatira ka sa North America at interesado kang maging tagapagsanay, mag-email sa kmarrero@wordfast.com.

Para sumali sa listahan ng mga tagapagsanay, gawin ang iyong trainer profile matapos mag-log in (kapag nagpabatid ang mga sinasanay na hindi sila nasisiyahan sa pagsasanay, ang mga tagapagsanay ay maaaring tanggalin sa listahan nang walang paunang babala o paliwanag).

Ang mga tagapagsanay ay hindi nagbibigay ng hotline o suporta, kundi mga sesyon ng pagsasanay. Hindi libre ang propesyonal na pagsasanay. Ang halagang sisingilin ay nasa desisyon ng tagapagsanay at dapat maunang pag-usapan at pagkasunduan. Ang Wordfast ay hindi nakikialam sa pagsasanay sa anumang paraan, hindi kumukuha ng anumang porsyento o anumang dagdag na singil.

Nota: Ang mga nagbayad at tumanggap ng sesyon ng pagsasanay na hindi kukulangin sa isang buong araw ay may karapatan sa diskwento (mahigit 25%) sa lisensya sa Wordfast na bibilhin nila para sa sarili.

Kailangan mo ba ng pagsasanay sa Wordfast/MsWord etc? Hanapin ang pinakamalapit na tagapagsanay, o
Tingnan ang kalendaryo ng mga sesyon ng pagsasanay

Gusto mo bang maging tagapagsanay?  Mag-sign in at i-click ang "Edit trainer status"

Ang mga detalyeng dapat pagkaisahan kapag nagtatakda ng mga sesyon ng pagsasanay ay ang:

Lokasyon Kung saan gaganapin ang mga sesyon ng pagsasanay.
Nilalaman Paglalahad ng mga aasahang matututunan ng mga magsasanay.
Bayad Dapat umayon sa lokal na mga ligal na rekisito sa mga serbisyong may bayad.
Panahon Petsa, oras, at tagal.
Mga tao Sa kaso ng mga sesyong panggrupo: mga pangalan/bilang ng mga tao.

Paano gagawin: Sumulat sa pinakamalapit na sertipikadong tagapagsanay at makipag-ayos ng sesyon ng pagsasanay.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en fran├žais