email   password    

Här finns länkar till yrkeskunniga personer, som kan erbjuda lokal
utbildning i användningen av Wordfast, översättningsteknik mm.

Dessa sakkunniga personer (som här kallas lärare) kan erbjuda utbildning på grund-/mellannivå åt användare (som här kallas elever). I fall eleverna meddelar ett upprepat och/eller starkt missnöje med läraren, kan läraren bli avlägsnad från listan utan förvarning eller förklaring..

Eleverna skall uppmärksamma, att en lärare inte vanligvis erbjuder heta-linjen eller stöd, utan utbildning sker i samband med träffar. En yrkesmässig utbildning är heller inte gratis. En (eventuell) avgift beror helt på lärarens omdöme och bör öppet diskuteras och avtalas på förhand.

Upplever du dig som en lärare? I så fall gör vänligen din ansökan till info@wordfast.net

Behöver du utbildning i Wordfast/MsWord osv.? Finn din närmaste lärare

Förrän några utbildningsträffar anordnas, ska ni ömsesidigt komma överens om dessa detaljer:

Plats

där träffen äger rum.

Innehåll

en översikt över vad eleverna förväntar sig av läraren.

Avgiften

bör passa ihop med lokala krav på betald service.

Tidtabell

med datum, klockslag och utsträckning i tid.

Deltagarnas

namn och antal på gruppträffarna.

Hur går det till? Skriv till närmaste kvalificerade lärare och ordna ett första informellt möte eller en första utbildningsträff.

 Klicka här för en förteckning över behöriga lärare

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français