email   password    

Lokálne, kooperatívne školenie

Každý používateľ licencie Wordfastu, ktorý si myslí, že môže školi? na základnej/strednej úrovni začiatočníkov, sa môže sta? školiteľom. Všetko, čo na to potrebujete je, zápis do zoznamu existujúcich školiteľov zadaním Vášho školiaceho profilu po prihlásení sa (po zistení nespokojnosti vyslovenej žiakmi môžu by? školitelia odstránení zo zoznamu bez predchádzajúceho varovania alebo vysvetlenia).

Prekladateľom požadujúcim školenie (žiakom) oznamujeme, že školitelia nerobia zvyčajne nepretržitú podporu - hot-line support, ale iba školiace stretnutia. Takéto odborné školenie nie je zadarmo. Poplatok celkom závisí od rozhodnutia školiteľa a mal by byť otvorene prejednaný a odsúhlasený vopred. Wordfast nezasahuje do školenia žiadnym spôsobom, neúčtuje žiadne percentá ani iné doplnkové poplatky. Školenie je vykonávané dobrovoľnými školiteľmi na lokálnej úrovni za vopred dohodnutý poplatok, ako odmenu za individuálne alebo skupinové školiace stretnutie.

Poznámka Žiaci, ktorí zaplatili a zúčastnili sa na minimálne jednom plnom dni školenia majú nárok na 33% zľavu na licenciu Wordfastu, ktorú si zakúpia pre seba. Školiteľ iba informuje predajné oddelenie Wordfastu, zadá e-mailovú adresu žiaka a potvrdí, že tento sa zúčastnil na jednodňovom platenom školení, spolu s sumou zaplatenou za toto školenie. Školenia poskytnuté zadarmo, alebo školenia, ktoré trvajú menej ako jeden deň neoprávňujú na zľavu. Všetky informácie budú spracované dôverne.

Chcete byť školiteľom? Prihláste sa a potom kliknite na "Upravte štatút školiteľa"

Potrebujete školenie na Wordfast/MsWord, atď.? Nájdite najbližšieho školiteľa

Podklady pre vzájomnú dohodu na základe vopred dohodnutého školenia nájdte tu:

Miesto Kde sa majú školenia konať.
Obsahy Prehľady, čo očakávajú žiaci, že sa naučia.
Poplatok Musí súhlasiť s lokálnymi požiadavkymi o platených službách.
Čas Dátum, čas a trvanie.
Účastníci V prípade skupinových stretnutí: mená/počet osôb

Ako postupovať: Napíšte najbližšie lokalizovanému autorizovanému školiteľovi a dohodnite si buď prvé neformálne stretnutie alebo prvé školenie.

 Kliknite tu, ak sa chcete dostať do zoznamu školiteľov

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français