email   password    

Regionln kolegiln kolen

Kad licencovan uivatel Wordfastu, kter se domnv, e zanajcm kolegm doke poskytnout zkladn i stedn pokroil kolen, se me stt kolitelem. Je pouze poteba zapsat se na seznam kolitel, a to tak, e po pihlen vyplnte svj profil kolitele (projev-li astnci kolen silnou nespokojenost, kolitel me bt bez upozornn a bez vysvtlen ze seznamu vykrtnut).

Pekladatel poadujc kolen by si laskav mli uvdomit, e kolitel bn neposkytuj horkou linku ani podporu, nbr zakolovac kurzy i semine. Tato kolen nejsou zdarma. Poplatek pln zvis na uven kolitele a je teba jej projednat a dohodnout ped kolenm. Spolenost Wordfast do tchto kolen nijak nezasahuje ani si nenrokuje podl z poplatk i dodaten poplatek. Kurzy pro jednotlivce nebo skupiny jednodue za pedem sjednan honor zaji?uj dobrovoln kolitel na regionln rovni.

Poznmka: Osoby, kter absolvovaly placen kolen v minimln dlce jednoho dne, maj nrok na slevu (pes 25%) na nkup licence Wordfastu pro vlastn potebu. Bezplatn kolen ani kolen krat ne jeden den k zskn slevy neopravuj. Pro nahlen osob, je maj na slevu nrok, kolitel tyto osoby jednodue registruje. Nov kolitel mus kontaktovat Wordfast a vydat si informace, jak absolventy kolen registrovat. Registrovan absolventi obdr email s vysvtlenm, jak si mohou zlevnnou licenci zakoupit. Veker informace se povauj za dvrn.

Chcete se stt kolitelem? Pihlaste se a klepnte na "Edit trainer status"

Mte zjem o kolen na Wordfast/MsWord? Najdte si nejbliho kolitele

Podrobnosti, kter je teba ped kadm kolenm vzjemn dohodnout, jsou tyto:

Kde

Msto, kde se kolen bude konat.

Co

Pehled toho, co astnci oekvaj, e se na kolen nau.

Cena

Poplatky mus vyhovovat mstnm zkonnm poadavkm na placen sluby.

Kdy

Datum, as a dlka kolen.

Kdo

V ppad skupinov asti: jmna nebo poet osob.

Jak postupovat: Napite nejblimu certifikovanmu koliteli a domluvte si bu neformln setkn, nebo kolen.

 Zde naleznete seznam kolitel

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français