email   password    

Обучение и сътрудничество по местоположение

Всеки лицензиран потребител на Wordfast, които смята, че би могъл да предостави основен или напреднал курс по обучение на начинаещите, може да стане инструктор. Всичко, което е необходимо, е да се присъедините към списъка с настоящи инструктори като за целта попълните своя профил след логин в системата (в случай, че се получат оплаквания от обучаваните, инструкторите могат да бъдат премахнати от списъка без предупреждение и обяснение).

Преводачите, които желаят обучение (обучаващи се) трябва да имат предвид, че инструкторите обикновено не осигуряват моментална помощ, а по-скоро обучителни сесии. Това професионално обучение не е безплатно. Цената му се определя изцяло от инструктора и трябва да бъде обсъдена открито и съгласувана предварително. Wordfast не се намесва в процеса на обучение по никакъв начин и не получава процент или каквато и да било такса за предоставянето му. Обучението се предлага от местни инструктори на добра воля срещу предварително съгласувана сума, индивидуално или групово.

Забележка: Обучаващи се, които са заплатили и са получили обучение с продължителност поне един пълен ден получават до 33% отстъпка от цената при закупуването на лиценз за Wordfast, който закупуват за лично ползване. Инструкторът просто трябва да уведоми отдел продажби на Wordfast, да посочи email адреса на обучаващия се и да потвърди, че той/тя е получила еднодневно платено обучение, както и да посочи полученото заплащане. Безплатното обучение, както и обучение, продължило по-малко от един ден не дава право на отстъпка от цената. Всяка информация е строго поверителна.

Искате ли да станете инструктор? Влезте и после щракнете върху "Edit trainer status"

Имате нужда от обучение върху Wordfast/MsWord и др.? Открийте най-близкия до вас инструктор

Подробностите, върху които трябва да се постигне взаимно съгласие преди каквото и да било обучение са:

Местоположение Къде ще се провежда обучението.
Съдържание Преглед на знанията, които обучаващият се очаква да получи.
Заплащане Трябва да отговаря на местните законови изисквания за платени услуги.
Време Дата, час и продължителност.
Лица В случай на групово обучение: имена/брой на лицата

Как да процедираме: Пишете на най-близкия сертифициран инструктор и уредете първоначална неофициална среща или първи урок.

 Щракнете тук за директория на инструктори

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français