Wordfast
email   password     Lost password?

Izmaksu samazinana, kvalittes uzlaboana, izpildes termiu ievroana...

Nopietni uzmumu vadtji uzmangi attiecas pret pareklmu, ar ko "risinjumu piedvtji" sola tdas priekrocbas k «visjaunko tehnoloiju, btisku izmaksu samazinanu, moderno valodniecbas sasniegumu izmantoanu, sistmas maksimlas paplainanas iespjas» utt.

Wordfast vienmr ir nopietni un atturgi attiekusies pret reklmbiznesu, pakpeniski veidojot savu reputciju, pateicoties apmierintiem lietotjiem.

Tomr ir iespjams iepazties ar to, ko Wordfast patiem var piedvt. www.proz.com (neatkargs un populrkais tulkoanas portls) piedv datorizts tulkoanas CAT rku saldzinou sarakstu, kur os rkus vrt tulkoanas profesioni. T k proz.com ir maksas vietne, tiek izslgti fiktvi vrtjumi. Rezultts ir tds, ka Wordfast pc prdotajm licencm atrodas uzreiz otraj viet pc Trados, lai gan tirg tas pardjs daudz vlk. Saska ar agrku vrtjumu (kur vairs nav pieejams PROZ) Wordfast starp visiem konkurentiem iema pirmo vietu pc kvalittes un piedvtajm funkcijm.

Ir neskaitmas pozitvas atsauksmes par Wordfast labajm pabm - ts var atrast, vienkri veicot meklanu Google: zintniski raksti, konferenu materili, interekopu diskusijas utt. Lai nenovirztos no tmas, ms js neapgrtinsim ar veiklu un egoistisku paslavinanu, kda sastopama cits CAT rkiem velttajs vietns.

Lai iegtu plaku informciju par Wordfast izmantoanu korporatv vid, iepazstieties ar msu lapu par Wordfast integranu iepriekj tulkoanas vid. Turklt Wordfast atbalsta tulkoanas atmiu (TM) un terminoloijas vrdncu koplietoanu loklajos tklos (LAN). Wordfast dod iespju ar koplietot TM internet; sk. sadau VLTM.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français