email   password    

Danh sách Gửi thư

Danh sách gửi thư Wordfast chỉ dùng cho các nhóm, diễn đàn hay ngưỿi dùng Wordfast. Rất hoan nghênh những thảo luận có trách nhiệm hỗ trợ nhau và chuyên nghiệp. professionalism. Bạn cần chú ý hai điểm sau:
 

  1. Chất lượng hơn số lượng. Chỉ viết khi thấy cần thiết, tránh những vấn đỿ không liên quan; những cũng đừng ngại khi phải hỿi các vấn đỿ cần thiết;

     
  2. Trong dòng "Chủ đỿ", viết ngắn gỿn vè nội dung, như vậy những ngowif không cần xem sẽ không phải mở thư để đỿc những vấn đỿ hỿ không quan tâm. Không dùng chủ đỿ trừu tượng như "Frm Snowy to BigSun: about you-know-what", mà hãy dùng "Cleanup, AR->UR".

Các bài gửi đỿu có một bước rất đơn giản để hủy đăng ký. Nếu ngôn ngữ của bạn chưa có danh sách nào, bạn có thể gia nhập danh sách Tiéng Anh, không giỿi tiếng Anh cũng không sao.

Ŀể gia nhập nhóm tiếng Anh, hãy gửi e-mail đến wordfast-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast.

Ŀể gia nhập nhóm tiếng Tiệp (rất hoan nghênh ngưỿi nói tiếng Tiệp ), chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_CZ-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_CZ.

Ŀể gia nhập nhóm Hà Lan, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_NL-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_NL.

Ŀể gia nhập nhóm Phần Lan, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_FI-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FI.

Ŀể gia nhập nhóm Pháp, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_FR-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_FR.

Ŀể gia nhập nhóm Hy Lạp, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_GR-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_GR.

Ŀể gia nhập nhóm Nhật, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast-JP-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-JP.

Ŀể gia nhập nhóm Bồ Ŀào Nha, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_PT-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PT.

Ŀể gia nhập nhóm Ba Lan, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_PL-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_PL.

Ŀể gia nhập nhóm Nga, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast-RU-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast-RU.

Ŀể gia nhập nhóm Tây Ban Nha, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_ES-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_ES.

Ŀể gia nhập nhóm Thụy Ŀiển, chỉ cần gửi e-mail đến wordfast_SV-subscribe@yahoogroups.com hoặc đến trang web, http://groups.yahoo.com/group/Wordfast_SV.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français