email   password    

Mga Mailing List

Ang mga mailing list ng Wordfast ay mga grupo, porum para maghalubilo ang mga tagasaling gumagamit ng Wordfast. Maaaring magtalakayan dito sa diwa ng paggagalangan at propesyonalismo. Ang mga grupo sa mga wika pwera sa Ingles ay hindi pag-aari ng Wordfast – ang mga ito ay inumpisahan ng mga apisyonado at may sariling buhay. Bukod sa karaniwang kabutihang-asal sa internet, sundin ang sumusunod na dalawang punto:  

  1. kalidad kaysa kantidad. Sumulat lamang kung at kapag kinakailangan, at iwasan ang mga bagay na walang kinalaman sa grupo; pero huwag namang mahiyang magtanong ng napakasimpleng mga tanong;

  2. sa linya ng “Subject,” maglagay ng maikling paglalahad kung tungkol saan ang sulat, upang hindi na mabuyo ang mga hindi naman interesado na buksan ang sulat para lamang matuklasang hindi naman pala sila interesado. Iwasan ang mga paksang mahirap intindihin tulad ng “Frm Snowy to BigSun: tungkol sa alam-mo-na,” at sa halip ay gawing ganito: “Paglilinis, EN->RU.”

Ang bawat sulat ay magpapaalala sa iyo ng madaling proseso ng pag-alis sa mailing list. Kung walang sariling mailing list ang iyong wika, pwede kang sumali sa Ingles na mailing list, kung saan hindi problema ang putul-putol na Ingles.

Para sumali sa grupong nagsasalita ng Ingles, magpadala lamang ng e-mail sa wordfast-subscribe@yahoogroups.com o pumunta sa home page nito, sa http://groups.yahoo.com/group/Wordfast.

Para sumali sa grupong NEWS ng mga nagsasalita ng Ingles (kung saan iniaanunsyo ng moderator ang mga bagong update sa Wordfast), magpadala lamang ng e-mail sa wordfast_news-subscribe@yahoogroups.com o pumunta sa home page nito, sa http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_news.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français