email   password    

Emailov diskusn skupiny

Emailov skupiny vnovan Wordfastu jsou kolegiln diskusn fra jeho uivatel. Vtny jsou diskuse v duchu vzjemnho respektu a profesionality. Krom obvykl internetov etikety dodrujte laskav tato dv pravidla:  

  1. Mn me bt vce. Pite jen tehdy, je-li to nezbytn, a vyhbejte se tmatm, kter do skupiny nepat. Nezdrhejte se ovem klst teba i samozejm otzky.

  2. Do Pedmtu zprvy uvete strun popis toho, o co v emailu jde, aby tak ti, je dan tma nezajm, neotevrali zprvu zbyten. Vyhbejte se hdankovitm nadpism jako Od Pe?ky Veliknovi: vak ty v pro a pouijte radji itn dokumentu, EN->CS.

V kadm pspvku se pipomn snadn postup, jak se lze ze skupiny odhlsit. Neexistuje-li emailov diskuse ve vaem jazyce, mete se pipojit k anglicky pc skupin. Nedokonal anglitina tu nen problm.

Pro pihlen do anglicky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast.

Pro pihlen do anglicky pc NEWS skupiny (kde modertor oznamuje aktualizace Wordfastu), zalete email na adresu wordfast_news-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_news.

Pro pihlen do esky pc skupiny (slovensky pc lenov vele vtni), zalete email na adresu wordfast_CZ-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_CZ.

Pro pihlen do holandsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_NL-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_NL.

Pro pihlen do finsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_FI-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_FI.

Pro pihlen do francouzsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_FR-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_FR.

Pro pihlen do nmecky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast-DACH-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast-DACH.

Pro pihlen do ecky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_GR-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_GR.

Pro pihlen do japonsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast-JP-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast-JP.

Pro pihlen do portugalsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_PT-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_PT.

Pro pihlen do makedonsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_mk-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_mk.

Pro pihlen do polsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_PL-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_PL.

Pro pihlen do slovinsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_SL-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/wordfast_SL.

Pro pihlen do rusky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_RU-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast-RU.

Pro pihlen do panlsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_ES-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_ES.

Pro pihlen do vdsky pc skupiny, zalete email na adresu wordfast_SV-subscribe@yahoogroups.com nebo navtivte domovskou strnku skupiny, http://tech.groups.yahoo.com/group/Wordfast_SV.

 

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français